Newyddion

Newyddion yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Am wybod mwy am y digwyddiadau diweddaraf ym myd yr Asiantaeth?

Cliciwch ar un o'r dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth...

Gwybodaeth am fwyd - o'r fferm i'r fforc!

Rhagor yn yr adran hon

  • Helpu i lywio ein polisïau

    A hoffech chi ddweud eich dweud ar sut ydym ni’n llywio ein polisiau? Dyma’ch cyfle chi! Mae’r adran hon ar gyfer defnyddwyr, busnesau bwyd, awdurdodau lleol ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yng ngwaith yr Asiantaeth. Rydym am glywed gennych chi ar sut allai ein cynigion ni – boed yn rhai deddfwriaethol neu anneddfwriaethol – effeithio arnoch chi a’ch gwaith.

  • Ymgyrchoedd

    Manylion am waith yr Asiantaeth i helpu i hyrwyddo hylendid bwyd da mewn busnesau ac yn y cartref.

  • Newyddion

    Defnyddiwch ein peiriant chwilio i chwilio am newyddion neu sgroliwch drwy’r archif straeon newyddion.