Newyddion

Defnyddiwch ein peiriant chwilio i chwilio am newyddion neu sgroliwch drwy’r archif straeon newyddion.

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg

 1. 4 wythnos ddiwethaf
 2. 2014
 3. 2013
 4. 2012

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg fesul dyddiad

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg fesul dyddiad

Y straeon newyddion diweddaraf yn Gymraeg

 • Awdurdodau lleol yn profi am gyfnewid cig oen

  Dydd Iau 17 Ebrill 2014

  Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi rhaglen ychwanegol sy’n blaenoriaethu profi prydau cig oen o dai bwyta tecawê ar draws y Deyrnas Unedig (DU) yn sgîl tystiolaeth sy’n dangos bod cig oen yn cael ei gyfnewid am gigoedd rhatach megis cig eidion a chyw iâr. Gall busnesau gael eu herlyn os ydynt yn cam-labelu bwyd yn fwriadol.

 • Profion Ewropeaidd newydd i ganfod cig ceffyl

  Dydd Mawrth 15 Ebrill 2014

  Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cadarnhau manylion cylch newydd o brofion i ganfod presenoldeb cig ceffyl mewn cynhyrchion eidion. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn am y profion hyn fel rhan o’r gwaith dilynol i’r digwyddiad cig ceffyl y llynedd lle canfuwyd bod nifer o gynhyrchion eidion a oedd yn cael eu gwerthu ledled Ewrop wedi’u difwyno’n fwriadol â chig ceffyl.

 • Ydych chi’n byw gydag alergedd neu anoddefiad bwyd?

  Dydd Llun 7 Ebrill 2014

  Os felly, rydym ni’n awyddus i glywed gennych am eich profiad o’ch cyflwr a sut y mae'n effeithio ar ansawdd eich bywyd. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i wella bywydau pobl fel chi. Os allwch chi helpu, y cyfan sydd gofyn i chi ei wneud yw cymryd rhan yn ein harolwg ar-lein.

 • Mwy o fusnesau bwyd i ddod o dan gwmpas y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yng Nghymru

  Dydd Gwener 4 Ebrill 2014

  Yn hwyrach eleni, o fis Tachwedd 2014, bydd busnesau bwyd ‘masnachwr i fasnachwr’, megis gweithgynhyrchwyr bwyd a chyfanwerthwyr yng Nghymru nad ydynt yn gwerthu bwyd yn uniongyrchol i’r cyhoedd, yn dod o dan gwmpas Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013.

 • Diweddariad ar gynhyrchion nad ydynt yn cynnwys lliwiau sy’n gysylltiedig â gorfywiogrwydd

  Dydd Iau 3 Ebrill 2014

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi diweddaru ei rhestr o gynhyrchion nad ydynt yn cynnwys y chwe lliw bwyd sy’n gysylltiedig â gorfywiogrwydd (hyperactivity) posibl ymysg plant ifanc. Mae’r gweithgynhyrchwyr Frobishers Juices Ltd a Sandwich King wedi’u hychwanegu at y rhestr. Mae eu cynhyrchion yn rhydd o’r chwe lliw.