Newyddion

Defnyddiwch ein peiriant chwilio i chwilio am newyddion neu sgroliwch drwy’r archif straeon newyddion.

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg

 1. 4 wythnos ddiwethaf
 2. 2014
 3. 2013
 4. 2012

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg fesul dyddiad

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg fesul dyddiad

Y straeon newyddion diweddaraf yn Gymraeg

 • Peidiwch â gadael i’ch barbeciw fod yn boen yn y bol: 9 o bob 10 o bobl yng Nghymru mewn perygl o gael gwenwyn bwyd

  Dydd Iau 21 Awst 2014

  Mae Cymru wedi mwynhau’r heulwen dros yr haf eleni, ac mae barbeciws yn mynd law yn llaw â’r tywydd braf. Mae penwythnos Gŵyl y Banc nesaf (22-25 Awst) yn golygu diwedd gwyliau’r haf i lawer ohonom cyn i ni ddychwelyd i’r gwaith neu’r ysgol. Nid yw’n syndod, felly, bod dros hanner ohonom (61%) yn bwriadu cymryd mantais o’r cyfle i gynnal barbeciw olaf y tymor.

 • Cyhoeddi canlyniadau arolwg Campylobacter

  Dydd Mawrth 5 Awst 2014

  Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyhoeddi’r set gyntaf o ganlyniadau chwarterol o arolwg newydd sy’n edrych ar Campylobacter ar gyw iâr ffres sy’n cael eu prynu mewn siopau. Mae’r canlyniadau’n dangos bod 59% o adar wedi profi’n bositif ar gyfer presenoldeb Campylobacter. Mewn 4% o samplau, canfuwyd Campylobacter ar y tu allan i’r deunydd pecynnu.

 • Cyhoeddi canllawiau ar labelu alergenau bwyd ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint

  Dydd Mawrth 5 Awst 2014

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cyhoeddi canllawiau technegol i helpu busnesau bach a chanolig eu maint i gydymffurfio â rheolau newydd ar labelu alergenau a ddaw i rym yn hwyrach eleni, a darparu gwybodaeth amdanynt. Mae’r canllawiau’n cael eu cyhoeddi yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.

 • Archwiliadau o safleoedd 2 Sisters

  Dydd Mawrth 29 Gorffennaf 2014

  Cynhaliodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd archwiliadau manwl o ddau o safleoedd 2 Sisters Food Group, yn Scunthorpe a Llangefni. Roedd canlyniadau cychwynnol yr archwiliadau manwl a chynhwysfawr hyn yn dangos y safle yn Scunthorpe fel 'Da' a'r safle yn Llangefni fel 'Boddhaol ar y Cyfan'.

 • Astudiaeth ar wlad tarddiad bwydydd wedi’i chyhoeddi

  Dydd Mawrth 29 Gorffennaf 2014

  Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cyhoeddi canlyniadau astudiaeth i edrych ar wlad tarddiad bwydydd yr honnir eu bod yn dod o’r DU ac Iwerddon. Ni chafodd unrhyw achosion o fwyd ar werth gyda honiadau camarweiniol am wlad y tarddiad eu nodi yn yr astudiaeth.

 • Ymchwiliad yr ASB i safleoedd dofednod

  Dydd Llun 28 Gorffennaf 2014

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi bod yn adolygu’r dystiolaeth a ddaeth i sylw The Guardian yn ystod eu hymchwiliadau ar safleoedd 2 Sisters ar Ynys Môn ac yn Scunthorpe.