Switch to English

Last updated on 15 Chwefror 2013

Dynion wedi'u harestio mewn lladd-dai

About us forks fsa logo

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi arestio dynion yn y ddwy ffatri gig a gafodd eu harchwilio gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ddydd Mawrth.

Bydd yr ymgyrch yn ymgyrch ar y cyd rhwng yr heddlu a'r ASB.

Yn Farmbox Meats, ger Aberystwyth, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi arestio dau ddyn 64 a 42 mlwydd oed, ac mewn ymgyrch gyfochrog, cafodd dyn 63 mlwydd oed ei arestio yn lladd-dy Peter Boddy Slaughterhouse yn Todmorden, Gorllewin Swydd Efrog.

Roedd yr ASB wedi cau'r ddau ladd-dy eisoes felly nid oedd yr un o'r ddwy ffatri yn cynhyrchu cig.

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau bod y tri dyn wedi’u harestio dan amheuaeth o gyflawni troseddaiu dan y Ddeddf Dwyll. Maent yn cael eu cadw yng Ngorsaf Heddlu Aberystwyth, lle byddant yn cael eu cyfweld gan yr heddlu a staff o'r ASB ar y cyd. Bydd yr ymgyrch yn ymgyrch ar y cyd rhwng yr heddlu a'r ASB.

Related Items