Switch to English

Last updated on 21 Chwefror 2013

Cwmni byrgyrs yn tynnu cynhyrchion yn ôl

meat burgers raw frozen

Mae profion a fynnwyd gan yr Asiantaeth safonau bwyd ac a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Powys, wedi dangos bod tri sampl o gynhyrchion eidion a wnaed gan y cyflenwyr arlwyo, The Burger Manufacturing Company (BMC), wedi profi'n bositif am o leiaf 1% o gig ceffyl.

Mae profion pellach yn cael eu cynnal er mwyn dysgu faint o gig ceffyl sydd yn y cynhyrchion hyn ac er mwyn sicrhau nad ydynt yn cynnwys y feddyginiaeth filfeddygol, phenylbutazone, neu "bute".

Yn unol ag arfer da, mae BMC yn tynnu'r cynhyrchion hyn yn ôl. Mae'r cwmni hefyd yn cysylltu â'i gwsmeriaid er mwyn rhoi gwybod iddynt am ganlyniadau'r profion hyn ac i alw unrhyw o'r cynhyrchion dan sylw yn ôl.

Related Items