Switch to English

Last updated on 13 Chwefror 2013

ASB yn mynd i'r afael â'r safleoedd cig yr honnir eu bod wedi cyflenwi cig ceffyl

Mae ymchwiliad parhaus yr ASB i gynhyrchion cig sydd wedi'u cam-labelu wedi arwain yr Asiantaeth, a'r heddlu, i ddau safle cig ddoe. Roedd un yng Ngorllewin Swydd Efrog a'r llall yng Ngorllewin Cymru.

Rwyf wedi atal y ddau safle rhag cyflenwi bwyd i'r farchnad ar unwaith tra bod ein hymchwiliad yn parhau.

Y safle yng Ngorllewin Swydd Efrog yw'r Peter Boddy Licensed Slaughterhouse, Todmorden, Gorllewin Swydd Efrog, ac rydym yn credu iddo gyflenwi carcasau ceffylau i Farmbox Meats Ltd, Llandre, Aberystwyth. Mae'r Asiantaeth a'r heddlu yn ymchwilio i amgylchiadau lle bo cynhyrchion cig ceffyl wedi eu gwerthu fel cig eidion i'w gynnwys mewn cebabs a byrgyrs.

Mae'r ASB wedi atal gweithrediadau yn y ddau safle. Mae heddlu Gorllewin Swydd Efrog a heddlu Dyfed-Powys wedi mynd i'r safle gyda'r ASB. Mae'r ASB wedi cadw'r holl gig a ganfuwyd ar y safle, ac wedi hawlio'r gwaith papur, gan gynnwys rhestrau o gwsmeriaid y ddau gwmni.

Meddai Andrew Rhodes, Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r ASB: 'Es ati i orchymyn archwiliad o'r holl ladd-dai yn y DU sy'n cynhyrchu cig ceffyl ar ôl i'r mater hwn ddod i'r amlwg fis diwethaf. Cefais fy syfrdanu i ddarganfod ei bod hi'n edrych yn debyg bod defnyddwyr wedi cael eu camarwain yn y fath fodd ddigywilydd. Rwyf wedi atal y ddau safle rhag cyflenwi bwyd i'r farchnad ar unwaith tra bod ein hymchwiliad yn parhau.’

Meddai'r Ysgrifennydd Amgylcheddol, Owen Paterson: 'Mae hyn yn hollol warthus. Mae'n gwbl annerbyniol bod unrhyw fusnes yn y DU yn twyllo'r cyhoedd drwy werthu cig ceffyl fel cig eidion. Rwy'n disgwyl i holl rym y gyfraith gael ei ddefnyddio yn erbyn unrhyw un sy'n rhan o weithgarwch o'r fath.'

Meddai Alun Davies, Gweinidog Amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru: 'Mae unplygrwydd ac ymddiriedaeth yn hanfodol yn y gadwyn fwyd. Mae'n gwbl warthus os yw'r honiadau hyn yn wir. Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos â Defra a'r ASB i sicrhau yr eir i'r afael â'r mater hwn yn gyflym ac yn bendant.'