Switch to English

Last updated on 8 Chwefror 2013

Datganiad yr ASB ar yr ymchwiliad i gig ceffyl

About us forks fsa logo

Heddiw, mae’r ASB wedi cyhoeddi datganiad pellach ar yr ymchwiliad i bresenoldeb cig ceffyl.

‘Mae hwn yn fater difrifol iawn. Mae’r dystiolaeth sydd gennym am y ddau achos hyn, sef presenoldeb swm sylweddol o gig ceffyl mewn byrgyrs a lasagne, yn awgrymu un ai esgeuluster difrifol neu ymdrech fwriadol i halogi cynhyrchion yn y gadwyn fwyd. Dyma pam ein bod ni eisoes wedi cynnwys yr heddlu yn y mater hwn, a hynny yma yn y DU ac yn Ewrop.

‘Rydym ni’n credu bod y ddau achos penodol hyn – y byrgyrs wedi’u rhewi o Tesco a’r lasagne o Findus – yn gysylltiedig â chyflenwyr yn Iwerddon a Ffrainc (yn y drefn honno). Rydym yn cydweithio’n agos ag awdurdodau lleol yn y gwledydd hyn er mwyn cael at wraidd y broblem. Ein blaenoriaeth o hyd yw diogelu defnyddwyr y DU. Mae’r cyhoedd wedi bod yn holi a yw’n ddiogel bwyta cynhyrchion cig sydd wedi’u rhewi ar hyn o bryd. Nid oes unrhyw reswm i amau bod unrhyw broblemau iechyd ynghlwm â bwyd wedi’i rewi yn gyffredinol, ac nid ydym yn cynghori pobl i roi’r gorau i fwyta’r bwydydd hyn.

‘Yn achosion penodol lasagne Findus a byrgyrs Tesco, mae’r cynhyrchion hyn wedi’u tynnu oddi ar y farchnad. Dylai unrhyw un sydd â’r cynhyrchion hyn yn eu rhewgell eu dychwelyd i’r siopau rhag ofn. Yn ogystal â’r profion helaeth yr ydym ni’n eu cynnal, rydym wedi gorchymyn y diwydiant i gynnal ei brofion brys ei hun ar gynhyrchion eidion wedi’u prosesu er mwyn gweld a oes unrhyw gig ceffyl yn bresennol.'