Switch to English

Last updated on 20 Chwefror 2013

Ehangu profion cig yr ASB

meat butcher

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi ehangu ei harolwg o ddilysrwydd cynhyrchion cig yn y DU, sy'n cael ei gynnal drwy law awdurdodau lleol.

Mae'r arolwg yn cael ei ehangu i sicrhau bod mwy o gynhyrchion yn cael eu samplu, a bydd yn cynnwys cyfanswm o 514 o gynhyrchion.

Bydd gwaith samplu'r ddau gam cyntaf yn cael ei gynnal gan 298 o awdurdodau lleol. Bydd yn cynnwys cynhyrchion eidion sydd wedi'u gwerthu wedi'u pecynnu ymlaen llaw, neu'n 'rhydd' (er enghraifft, brechdanau mewn caffi).

Bydd trydydd cam y gwaith samplu yn cael ei wneud gan awdurdodau lleol eraill ledled y DU.

Manylion yr arolwg

Cam 1: 224 o samplau o gynhyrchion briwgig eidion amrwd gan gynnwys byrgyrs, briwgig, selsig eidion neu beli cig yn cael eu profi am DNA ceffylau a moch.
Statws: Mae'r cam hwn yn parhau ac yn rhan o'r protocol gwreiddiol, sydd wedi'i egluro yn y ddolen isod.

Cam 2: 140 o samplau prydau parod yn seiliedig ar gig eidion, gan gynnwys lasagne, chilli con carne, pastai'r bwthyn, rafioli, caneloni a sbageti bolognese yn cael eu profi am DNA ceffylau a moch.
Statws:Dechreuodd y cam hwn ar 14 Chwefror a bydd y gwaith samplu yn cael ei gwblhau ar 22 Chwefror.

Cam 3: Bydd 150 o samplau yn cael eu cymryd fel rhan o arolwg y Comisiwn Ewropeaidd (rhaglen rheolaethau swyddogol) a'u profi am DNA ceffylau. Mae'r rhain yn cynnwys cynhyrchion sydd wedi'u marchnata neu'u labelu i nodi eu bod yn cynnwys cig eidion fel prif gynhwysyn megis briwgig, cynhyrchion cig a pharatoadau cig (megis cebabs). Mae cynhyrchion megis gelatin, toddion eidion, ciwbiau stoc, stĂȘc, stĂȘc stiwio a phrydau parod sy'n cynnwys cig eidion nad yw'n friwgig.
Statws:Bydd y gwaith yn dechrau wythnos 25 Chwefror.

Canlyniadau

Bydd yr ASB yn cyhoeddi canlyniadau'r tri cham, gan gynnwys enwau brand. Bydd y canlyniadau cychwynnol ar gael o ddiwedd mis Chwefror a bydd yr ASB yn datgelu unrhyw gamau gweithredu ffurfiol a gymrir ym mis Ebrill.

Related Items