Switch to English

Last updated on 14 Ionawr 2014

Diweddariad ar gynhyrchion nad ydynt yn cynnwys lliwiau sy’n gysylltiedig â gorfywiogrwydd

colours in bowl

Mae’r ASB wedi diweddaru ei rhestr o gynhyrchion nad ydynt yn cynnwys lliwiau sy’n gysylltiedig â gorfywiogrwydd (hyperactivity) posibl ymysg plant ifanc. Mae gweithgynhyrchwr ac arlwywr sy’n cynhyrchu cynhwysion nad ydynt yn cynnwys y lliwiau hyn wedi’u hychwanegu at y rhestr. Mae cynhyrchion gan Yorvale Ltd a Tillery Valley Foods yn rhydd o’r chwe lliw.

Mae’r rhestr yn cynnwys cwmnïau sydd â chynhyrchion nad ydynt erioed wedi cynnwys y lliwiau, yn ogystal â chwmnïau sydd wedi ail-fformiwleiddio eu cynhyrchion i dynnu’r lliwiau hyn allan. Dyma’r lliwiau a nodwyd yn yr astudiaeth gan Brifysgol Southampton a ariannwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • sunset yellow FCF (E110)
  • quinoline yellow (E104)
  • carmoisine (E122)
  • allura red (E129)
  • tartrazine (E102)
  • ponceau 4R (E124)

Mae’r ASB yn tynnu sylw at y cynhyrchion i annog y diwydiant bwyd i gymryd rhan yn y gwaharddiad gwirfoddol. Cafodd y gwaharddiad gwirfoddol ei gytuno gan Weinidogion ym mis Tachwedd 2008.

Dylai defnyddwyr sy’n poeni am bresenoldeb y lliwiau hyn barhau i ddarllen labeli, yn enwedig yn achos cynhyrchion ag oes silff hir, lle mae’n bosibl y na fydd cynhyrchion wedi’u hail-fformiwleiddio ar gael bob amser.

Dylai unrhyw weithgynhyrchwr, manwerthwr neu arlwywr sydd am roi gwybod i’r ASB bod eu brandiau neu eu cynhyrchion yn rhydd o’r lliwiau hyn e-bostio’r manylion at Benedict Duncan: benedict.duncan@foodstandards.gsi.gov.uk.

Bydd gwefan yr ASB yn cael ei diweddaru’n rheolaidd wrth i wybodaeth newydd ddod i law.