Switch to English

Last updated on 29 Ionawr 2014

ASB yn cyhoeddi’r adroddiad diweddaraf ar ganlyniadau profion y diwydiant ar gynhyrchion eidion

About us forks fsa logo

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi’r trydydd adroddiad chwarterol sy’n cynnwys canlyniadau profion y diwydiant ar bresenoldeb cig neu DNA ceffylau mewn cynhyrchion eidion. Ni chanfuwyd unrhyw gig/DNA ceffylau ar y lefel adrodd o 1% neu uwch. Mae’r adroddiad yn cynnwys 6,069 o ganlyniadau newydd, 3,333 ohonynt a gyflwynwyd gan ABP Food Group.

Mae’r ffigurau hyn yn cynnwys yr holl ganlyniadau a gyflwynwyd ers llunio’r ail adroddiad chwarterol, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2013.

Profion y diwydiant

Mae’r diwydiant bwyd wedi parhau i brofi cynhyrchion eidion am bresenoldeb cig/DNA ceffylau yn ystod y tri mis ers y diweddariad chwarterol blaenorol. Mae cyfanswm o 38,473 o ganlyniadau cig/DNA ceffylau wedi’u cyflwyno gan y diwydiant i’r ASB er 15 Chwefror 2013. O’r rhain, roedd 47 yn bositif.

Dechreuodd rhaglen brofi gynhwysfawr gan ddiwydiant y DU ac awdurdodau lleol ym mis Chwefror 2013, ar gais yr ASB. Cynhaliwyd y profion hyn i wirio bod cynhyrchion eidion a werthir neu a gyflenwir yng nghadwyn fwyd y DU wedi’u labelu’n gywir ac nad oeddent yn cynnwys cig/DNA ceffylau ar ôl i gig ceffyl gael ei ganfod fel cig eidion mewn amrywiaeth o gynhyrchion bwyd ar draws Ewrop.