Comisiwn Codex Alimentarius

Sefydlwyd Comisiwn Codex Alimentarius gan Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO)
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae safonau cytunedig yn wirfoddol ac felly ni chânt eu weithredu yn awtomatig gan aelod-wledydd. Fodd bynnag, cydnabyddir safonau Codex fel testunau cyfeirio ar gyfer anghydfodau masnach a ddygwyd o flaen panel Anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd (WTO).


Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) yw prif Adran Llywodraethol y Deyrnas Unedig ar gyfer Codex. Ni sydd yn arwain yn nifer o'r pwyllgorau fertigol sy'n ymdrin â hylendid bwyd, ychwanegion bwyd a halogion bwyd. I gael ragor o wybodaeth am Codex, cyfeiriwch at wybodaeth DEFRA ar safonau Codex.