Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 30 Tachwedd 2017

Llawr 11, Tŷ Southgate, Wood St, Caerdydd CF10 1EW
Diweddarwyd ddiwethaf

09:15 - 09:20 Cofrestru a phaned      

09:20 - 09:25 Cyflwyniad i Ddirprwy Gadeirydd yr ASB Laura Sandys  
       
09:25 - 09:30 Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau 

Paratoi ar gyfer eitemau i’w trafod gan y Bwrdd 

09:30 - 10:00 Rheoleiddio Ein Dyfodol – yr ASB fel Rheoleiddiwr Cynorthwyol o dan Gynllun y Prif Awdurdod  (Papur FSAW 17/11/05)  

10:30 - 10:30 Rheoleiddio Ein Dyfodol – Newidiadau Segment a Sicrwydd y Cysyniad o Archwilwyr Rheoleiddio Ardystiedig (Papur FSAW 17/11/06)

10:30 - 10:45 Adroddiad Gwyliadwriaeth (Papur FSAW 17/11/08) 

10:45 - 11:00 Adroddiad Gwyddor Gymdeithasol (Papur FSAW 17/11/09)

11:00 - 11:30 Diweddariad ar yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (Papur FSAW 17/11/04)

11:30 - 11:40 Egwyl

11:40 - 11:55 Lleihau Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (Papur FSAW 17/11/07)      

Materion y Pwyllgor

11:55 - 12:05 Cyfarfod Agored diwethaf a materion sy'n codi (Papur FSAW 17/11/01)

12:05 - 12:20 Adroddiad y Cadeirydd (Papur FSAW 17/11/02)      

12:20 - 12:35 Adroddiad y Cyfarwyddwr (Papur FSAW 17/11/03)

12:35 - 12:45 Adborth gan Rwydweithiau'r Pwyllgor

12:45 - 13:00 Sesiwn Holi ac Ateb Cyffredinol

13:00 Unrhyw fater arall

13:10 Diwedd y Cyfarfod Agored  

Papurau i'w nodi