Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 7 Gorffennaf 2016

Wales

Llawr 11, Tŷ Southgate, Wood St, Caerdydd, CF10 1EW

Last updated: 14 Chwefror 2018

09.15 – 09.25 Cofrestru a phaned

09.25 – 09.30 Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau

Paratoi ar gyfer eitemau trafod y Bwrdd

09.30 – 10.00 Fframwaith ar gyfer Asesu Bwydydd a Allai Beri Risg Cynyddol: Diweddariad ar Ddatblygiadau Pellach

Gweini Byrgyrs nad ydynt Wedi’u Coginio’n Drylwyr Mewn Safleoedd Bwyd: Diweddariad

10.00 - 10.30 Ymwrthedd Gwrthficrobaidd 

10.30 - 11.00 Digwyddiadau a Gwydnwch: Adroddiad Blynyddol

11.00 - 11.10 Egwyl

Materion y Pwyllgor

11.10 – 11.20 Cofnodion y Cyfarfod Agored Diwethaf a Materion sy’n Codi

11.20 – 11.35 Adroddiad gan y Cadeirydd

11.35 – 11.45 Diweddariad gan y Cyfarwyddwr

11.45 – 11.55 Adborth gan Rwydweithiau’r Pwyllgor

11.55 – 12.10 Sesiwn Holi ac Ateb Cyffredinol

12.10 Unrhyw fusnes arall

12.20 Diwedd y cyfarfod agored

Papurau i'w nodi

Amserlen o Dyddiadau Cyfarfodydd y Pwyllgor

Cofrestr o Fuddiannau Aelodau

Bywgraffiadau WFAC

Resources

Wales

Wales

Wales