Neidio i’r prif gynnwys

Gwybodaeth am ymgynghoriadau

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn ymgynghori ar newidiadau i gyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, cynigion polisi sy'n newid ein dull rheoleiddio ac yn effeithio ar randdeiliaid. Rydym ni hefyd yn ymgynghori ar weithgareddau eraill yr ASB a allai fod o ddiddordeb ehangach i randdeiliaid, ac yn fwy cyffredinol, i gasglu tystiolaeth a gwella ein dealltwriaeth o bethau fel agweddau defnyddwyr, arferion busnesau a dulliau awdurdodau lleol o gynnal rheolaethau swyddogol.
Diweddarwyd ddiwethaf

Ymgynghori traddodiadol

Yn draddodiadol, mae'r ASB wedi cynhyrchu dogfennau ymgynghori ysgrifenedig. Mae'r math hwn o ymgynghori yn ceisio safbwyntiau ar newidiadau i ddeddfwriaeth a materion sydd â sbectrwm ehangach o ddiddordeb rhanddeiliaid, neu fel arall lle mae'r arddull hon yn ategu'r math hwn o ymgynghori neu lle mae disgwyliadau ar fformat yr ymgynghoriad yn gwneud y dull hwn yn fwy buddiol.

Helpu i lywio ein polisïau

Mae helpu i lywio ein polisïau yn gwella effeithiolrwydd ein hymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn gwneud y broses yn fwy ystyrlon. Rydym ni’n defnyddio’r dull hwn yn aml i ymgynghori ar drafodaethau polisi'r Undeb Ewropeaidd (UE), lle mae angen tystiolaeth yn gyflym i lywio safbwynt y Deyrnas Unedig (DU), neu gasglu'r dystiolaeth angenrheidiol i gefnogi datblygu a gweithredu ein dull ni, yn enwedig os mai bwriad y newidiadau arfaethedig yw cynnig buddion sy’n ddymunol i’w cyflwyno heb oedi gormodol.

Ymgynghori ar bolisi sy’n datblygu’n gyflym


Mae ymgynghori ar bolisi sy'n datblygu'n gyflym yn rhoi diweddariadau rheolaidd ar ddatblygiadau polisi yng ngweithgorau'r UE a cheisio eu mewnbwn trwy gydol y broses. Mae'r dull hwn yn ein galluogi i ymgynghori’n fwy ystyrlon â'n rhanddeiliaid ar faterion y gellid eu hystyried dros gyfnodau hir iawn, ond lle gall datblygiadau a mabwysiadu'r polisi ddigwydd yn gyflym.