Neidio i’r prif gynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd – Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd

Gwybodaeth am y polisi preifatrwydd ar gyfer rhoi gwybod am broblem gyda bwyd. Pam fod angen yr data arnom ni, yr hyn yr ydym ni'n ei wneud â'r data a'ch hawliau.
Diweddarwyd ddiwethaf

Pam fod angen yr wybodaeth hon arnom ni?

Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn gweithredu fel 'Rheolydd' y data personol a ddarperir i ni. Rydym ni'n casglu'r wybodaeth hon er mwyn rhannu'ch manylion ag awdurdodau lleol fel y gallant ymchwilio i'r broblem fwyd yr ydych chi wedi'i rhoi gwybod amdani.

Beth fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth?

Dim ond am y cyfnod sydd ei angen i gefnogi awdurdodau lleol, ac yn unol â'n polisi cadw, yr ydym ni'n cadw gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu y bydd yr wybodaeth a gyflwynir gennych yn cael ei rhannu â'r awdurdod lleol. Yna, caiff eich manylion personol eu dileu o'n cofnodion a'u cadw gan yr awdurdod lleol cyhyd ag y mae'r awdurdod ei hangen yn unig. 

Mae'r data personol yr ydym yn ei brosesu wedi'i leoli ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Cafodd ein gwasanaethau cwmwl eu caffael drwy Gytundebau Fframwaith y Llywodraeth. Mae'r gwasanaethau hyn wedi'u hasesu yn erbyn egwyddorion y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol.

I gynnal y gwasanaeth hwn, gall trydydd partïon gael mynediad at wybodaeth i gefnogi datblygiad ein gwasanaethau digidol ac i'w cynnal a'u cadw.

Eich hawliau

Mae gennych chi'r hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi drwy wneud cais ysgrifenedig i'r cyfeiriad e-bost isod. Os ydych chi ar unrhyw adeg o'r farn bod yr wybodaeth rydym ni'n ei phrosesu amdanoch chi yn anghywir, gallwch chi wneud cais i'w chywiro. Os hoffech chi wneud cwyn am y ffordd rydym ni wedi trin eich data personol, gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych chi'n fodlon â'n hymateb neu os ydych chi o'r farn nad ydym yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, fe allwch chi gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Gallwch chi gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data, sef Arweinydd y Tîm Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch drwy anfon e-bost at y cyfeiriad isod.