Neidio i’r prif gynnwys

Paul Williams - Aelod o'r Bwrdd

Yn amlinellu hanes proffesiynol aelodau ein bwrdd ac yn rhoi manylion unrhyw ddiddordebau busnes sydd ganddynt er mwyn sicrhau tryloywder.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mae Paul Williams wedi gweithio yn y busnes bwyd môr rhyngwladol, yn y maes acwafeithrin a dal yn y gwyllt ers dros 20 mlynedd, yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Roedd yn bennaeth ar adran ymchwil un o'r prif gwmnïau ffermio samwn a bwyd anifeiliaid rhyngwladol, Cermaq, yn ei swydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr yr is-gwmni, EWOS Innovation. Roedd EWOS Innovation wedi'i leoli yn Norwy, ond roedd Paul hefyd yn arwain timau yn Chile, Canada a'r Deyrnas Unedig.

Symudodd yn ôl i'r Deyrnas Unedig i ddod yn Gyfarwyddwr Ymchwil i Awdurdod y Diwydiant Pysgod Môr, corff ardollau diwydiant bwyd môr y Deyrnas Unedig, gyda'r nod o gefnogi dyfodol buddiol, cynaliadwy ac un sy'n gyfrifol yn gymdeithasol ar gyfer y diwydiant.

Daeth Paul yn Brif Weithredwr ym mhen hir a hwyr, ac wedi pum mlynedd yn y swydd hon, gadawodd Awdurdod y Diwydiant Pysgod Môr ym mis Hydref 2015. Yn ogystal ag ymuno â Bwrdd yr ASB, mae Paul hefyd yn aelod o Fwrdd yr Awdurdod Trwyddedu Gangmaster.

Swyddi Cyfarwyddwr

Swyddi Cyfarwyddwr, gyda thâl neu’n ddi-dâl

Gangmasters Licensing Authority – Aelod o'r Bwrdd

Incwm, cydnabyddiaeth neu fuddion eraill

Unrhyw fusnes, gweithgareddau proffesiynol neu gyhoeddus neu fuddiannau sy’n ffynhonnell incwm, cydnabyddiaeth neu sydd o fudd arall

Bovis Homes