Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Pwyllgor Cynghori Gwyddonol – gweithgor ar y fframwaith ar gyfer bwydydd sy'n peri risg

Sefydlwyd gweithgor y Pwyllgor Cynghori Traws Gwyddonol (SAC) ar y fframwaith ar gyfer bwydydd sy'n peri risg yn 2016, gydag aelodau yn dod o bedwar Pwyllgor Cynghori Gwyddonol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Ionawr 2018

Rôl y grŵp yw cynghori Prif Gynghorydd Gwyddonol yr ASB a'r Cyfarwyddwr Polisi, ar ddull o nodi a blaenoriaethu risgiau y byddai'r fframwaith yn cael ei defnyddio ar eu cyfer.

Mae'r grŵp hefyd yn cynghori ar ddefnydd, datblygiad pellach a chyfyngiadau'r fframwaith sy'n canolbwyntio ar:

 • ei gydlyniad
 • y dystiolaeth a ddylai fod ar gael i lywio penderfyniadau ym mhob un o'r pwyntiau penderfynu yn y fframwaith, a sut y gellid bodloni'r anghenion tystiolaeth hyn
 • ystod o beryglon gan nodi ffactorau/newidiadau a fyddai'n annog adolygu neu ailystyried gan fwrdd yr ASB.

Aelodau

Aelodau'r gweithgor

 • David McDowell (ACMSF)
 • Gary Barker (ACMSF)
 • Alan Boobis (COT)
 • Leen Petré (GACS)
 • Dan Rigby (SSRC)
 • Joy Dobbs (SSRC)

Ysgrifenyddiaeth

 • Patrick Miller (Ysgrifennydd GACS)
 • Gwen Aherne (Ysgrifenyddiaeth GACS)

Cyfraniad yr ASB

 • Steve Wearne (Cyfarwyddwr Polisi a Gwyddoniaeth) 
 • Guy Poppy (Prif Gynghorydd Gwyddonol)
 • Penny Bramwell (Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth, Tystiolaeth ac Ymchwil)
 • Diane Benford (Ysgrifennydd COT, pennaeth asesu risg)
 • Paul Cook (Ysgrifennydd ACMSF, pennaeth asesu risg microbiolegol)
 • Helen Atkinson (Ysgrifennydd SSRC)
 • Darren Holland (pennaeth ymchwil gweithredol)

Gyda chyfraniad arall yn ôl yr angen:

 • Caroline Mulvihill (Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Gofal (NICE))

Papur cwmpas

England, Northern Ireland and Wales

Cofnodion cyfarfod

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

England, Northern Ireland and Wales

Papur cyfarfod y Bwrdd

Mae'r papur hwn yn diweddaru'r Bwrdd ar gynnydd wrth ddatblygu'r fframwaith ar gyfer asesu bwydydd a allai fod yn fwy tebygol o niwed.

England, Northern Ireland and Wales