Steve Wearne, Cyfarwyddwr Polisi

Gwybodaeth am Brif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Cafodd Steve Wearne ei benodi yn Gyfarwyddwr Diogelwch Bwyd ym mis Gorffennaf 2013, a datblygodd y rôl i fod yn Gyfarwyddwr Polisi ddeufis yn ddiweddarach. Cyn hyn, ef oedd Cyfarwyddwr yr Asiantaeth yng Nghymru.

Mae Steve yn Ddirprwy Gadeirydd Comisiwn Codex Alimentarius, sef y corff rhyngwladol sy'n gosod safonau bwyd. Mae wedi bod yn y rôl hon ers mis Gorffennaf 2017.

Hyfforddodd Steve fel gwyddonydd, gyda gradd mewn biocemeg a chyfnod ymchwil ôl-raddedig mewn bioleg moleciwlar. Ymunodd â’r Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ym 1990 ac ymgymryd â nifer o swyddi mewn gwyddor bwyd a datblygu polisi bwyd, cyn trosglwyddo i’r Asiantaeth pan gafodd ei lansio yn 2000. Ei swydd gyntaf yn yr Asiantaeth oedd Pennaeth y Swyddfa Breifat ac Ysgrifennydd Preifat i Gadeirydd cyntaf yr Asiantaeth, Syr John Krebs (yr Arglwydd Krebs erbyn hyn).