Yr Athro Guy Poppy, Prif Gynghorydd Gwyddonol

Gwybodaeth am Brif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf

Dechreuodd yr Athro Guy Poppy yn ei swydd fel Prif Gynghorydd Gwyddonol yr Asiantaeth Safonau Bwyd ym mis Awst 2014.

Mae uchafbwyntiau ei yrfa’n cynnwys:

  • Athro Ecoleg ym Mhrifysgol Southampton
  • Cyfarwyddwr Ymchwil Aml-ddisgyblaeth ym Mhrifysgol Southampton
  • Aelod o banel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014) sy’n asesu ansawdd amaeth, bwyd a gwyddoniaeth filfeddygol yn y Deyrnas Unedig