Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Beth rydym ni'n ei gyhoeddi

Crynodeb o'r wybodaeth y mae'n rhaid i ni ei chyhoeddi.

Last updated: 13 Chwefror 2018
See all updates

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi gwybod i aelodau'r cyhoedd sut y gallant ddod o hyd i wybodaeth sy’n cael ei chyhoeddi yn rheolaidd. Mae'r cynllun Cyhoeddi hwn yn pennu'r categorïau o wybodaeth a gaiff eu cyhoeddi gennym yn rheolaidd ac yn nodi sut i gael gafael ar yr wybodaeth honno. Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a’n hymrwymiad i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal, mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael yn Gymraeg.

Os nad yw'r wybodaeth rydych chi’n ei cheisio ar gael, gallwch wneud cais amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Pwy ydym ni a'n gwaith ni

Deddfwriaeth sy'n berthnasol i'n swyddogaethau

Gorfodi a Rheoleiddio Cyfraith Bwyd

Beth rydym ni'n ei wario a sut

Our priorities

How we make decisions

Policies and procedures

Services we offer

Hard copies

Requests for hard copies of any of the above information should be made in writing, referring to this publication page - please contact us for more information.

There is usually no charge for the information we publish, unless the request is for a priced publication or data set. We may, however, be required to charge if, for example, a large amount of photocopying is necessary or to cover the cost of postage for a large quantity of paperwork.