Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Bwrdd yr ASB – mis Medi 2018

Agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod ein Bwrdd ar 19 Medi 2018.
Diweddarwyd ddiwethaf

Agenda a phapurau

09:00-13:05 Cyfarfod y Bwrdd

09:00-13:05 – Cyfarfod y Bwrdd

09:00-09:05 (5 munud) Heather Hancock

Cyflwyniad y Cadeirydd ac ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion cyfarfod Bwrdd (Mehefin) – FSA 18/09/01

Camau sy'n codi – FSA 18/09/02

09:05-09:30 Adroddiadau

09:05-09:15 (10 munud) Heather Hancock

Adroddiad y Cadeirydd – FSA 18/09/03

09:15-09:30 (15 munud) Jason Feeney

Adroddiad y Prif Weithredwr – FSA 18/09/04

09:30-12:50 Papurau Strategol/Polisi

09:30-09:55 (25 munud) Julia Williams

Diweddariad Blynyddol ar Les Anifeiliaid – FSA 18/09/05

09:55-10:15 (20 munud) Philip Randles, Rebecca Merritt

10:15-10:45 (30 munud) Nina Purcell, Michael Jackson

10:45-11:00 (15 munud) Egwyl

11:00-11:25 (25 munud) Heather Hancock

11:25-11:50 (25 min) Steve Wearne

11:50-12:05 (15 munud) Gwyn Jones, RUMA

Briff ar Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR) yn y Sector Llaeth – FSA 18/09/10

12:05-12:20 (15 munud) Steve Wearne

12:20-12:30 (10 munud) Richard Bowen

12:30-12:40 (10 munud) Ruth Hussey

12:40-12:50 (10 munud) Adroddiad llafar gan ARAC, Colm McKenna

12:50-13:00 Papurau gwybodaeth

12:50-12:55 (5 munud) Ruth Hussey, Colm McKenna

Adroddiadau'r Pwyllgor Cynghori ar Fwyd – INFO 18/09/01-02

12:55-13:00 (5 mun) Unrhyw fater arall

13:00-13:05 (5 mins) Sesiwn holi ac ateb

13:05 Diwedd cyfarfod y Bwrdd

13:05-13:45 (40 munud) Cinio

13:45-15:10 Pwyllgor Busnes

13:45-13:55 Cofnodion a chamau gweithredu sy'n codi

13:45-13:50 (5 munud) Heather Hancock

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes (Mehefin) – FSA 18/09/14

Camau sy'n codi – FSA 18/09/15

13:50-14:05 (15 munud) Jason Feeney

Adroddiad Pwyllgor Busnes y Prif Swyddog Gweithredol  FSA 18/09/16

14:05-15:10 Papurau gweithredol

14:05-14:25 (20 munud) Steve Wearne

14:25-14:45 (20 munud) Chris Hitchen

14:45-15:05 (20 munud) Noel Sykes

15:05-15:10 (5 munud) Unrhyw fater arall