Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 13 Medi 2018

Penodol i Cymru
Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW
Diweddarwyd ddiwethaf

Agenda

09:15 – 09:25 Cofrestru a phaned

09:25 – 09:30 Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

Paratoi ar gyfer eitemau i’w trafod gan y Bwrdd

09:30 - 09:55 Diweddariad blynyddol ar les anifeiliaid (Papur FSAW 18/09/04)

09:55 - 10:15 Adroddiad blynyddol ar ddigwyddiadau a gwydnwch (Papur FSAW 18/09/05)

10:15 - 10:45 Rheoleiddio Ein Dyfodol – Fframwaith sicrwydd ar gyfer Strategaethau Arolygu Cenedlaethol y Prif Awdurdod a'r camau nesaf ar sicrwydd preifat wedi'i reoleiddio (Papur FSAW 18/09/06)

10:45 - 11:00 Egwyl 

11:00 - 11:25 Dadansoddi Risg: Proses, Llywodraethu, Cyfathrebu (Papur FSAW 18/09/07)

11:25 - 11:40 Diweddariad ar weithgareddau gwyddoniaeth yr ASB ar ymwrthedd gwrthficrobaidd gan gynnwys adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen ACMSF (Papur FSAW 18/09/08)

Materion y pwyllgor  

11:40 - 11:50 Y cyfarfod agored diwethaf a materion sy'n codi (Papur FSAW 18/09/01)

11:50 - 12:00 Adroddiad gan y Cadeirydd (Papur FSAW 18/09/02)

12:00 - 12:10 Diweddariad gan y Cyfarwyddwr (Papur FSAW 18/09/03)

12:10 - 12:20 Adborth gan Rwydweithiau'r Pwyllgor

12:20 - 12:25 Sesiwn Holi ac Ateb Gyffredinol                                             

12:25 Unrhyw fater arall

12:30 Diwedd y cyfarfod agored 

Papurau'r Pwyllgor