Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 29 Tachwedd 2018

Penodol i Cymru
Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW
Diweddarwyd ddiwethaf

Agenda a phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

09:25-09:30 (5 munud) Cyflwyniad ac Ymddiheuriadau  
                                     
10:15-10:20 (5 munud) Y cyfarfod agored diwethaf

Paratoi ar gyfer eitemau i’w trafod gan y Bwrdd

09:30-09:55 (25 munud) Diweddariad ar Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE) 

09:55-10:10 (15 munud) Rheoli Digwyddiadau ar ôl Ymadael â'r UE 

10:10-10:25 (15 munud) Adroddiad Gwyliadwriaeth Blynyddol

10:25-10:50 (25 munud) Rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol – Adolygu Cyflenwi Safonau Bwyd 

10:50-11:00 (10 munud) Egwyl

11:00-11:10 (10 munud) Adroddiad gan Weithgor 1 y Cyngor Gwyddoniaeth (Gallu a Sicrwydd)

11:10-11:20 (10 munud) Adroddiad gan Weithgor 2 y Cyngor Gwyddoniaeth (Risg ac Ansicrwydd)

11:20-11:40 (20 munud) Proses Dadansoddi Risg 

11:40-12:00 (20 munud) Gwyddor Gymdeithasol

12:00-12:15 (15 munud) Sbardunau a Lefelau Trothwy Llaeth Yfed Amrwd

12:15-12:30 (15 munud) Adroddiad Blynyddol yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) 

Materion y pwyllgor12:30-12:35 (5 munud) Cyfarfod Agored Diwethaf a Materion sy'n Codi 

12:35-12:45 (10 munud) Adroddiad gan y Cadeirydd 

12:45-12:55 (10 munud) Diweddariad gan y Cyfarwyddwr

12:55-13:00 (5 munud) Adborth gan Rwydweithiau'r Pwyllgor 

13:00-13:15 (15 munud) Sesiwn holi ac ateb

13:15 - Diwedd y Cyfarfod Agored