Neidio i’r prif gynnwys

Cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen Rheoleiddio Ein Dyfodol o ran ein cynlluniau, pwy rydym ni wedi bod yn siarad â nhw, eich safbwyntiau a beth fydd yn digwydd nesaf.
Diweddarwyd ddiwethaf
Tanysgrifio i'n Cylchlythyrau Rheoleiddio Ein Dyfodol

12fed Cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol 

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys erthyglau ar:

 • Datblygu Strategaethau Arolygu Cenedlaethol
 • Cynnydd ar y gwasanaeth Cofrestru Busnesau Bwyd digidol
 • Digwyddiadau ymgysylltu cyflenwi safonau bwyd

11fed rhifyn o gylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae’r Cylchlythyr hwn yn cynnwys erthyglau ar: 
•    Strategaethau Arolygu Cenedlaethol
•    Y camau nesaf ar gyfer cyflwyno’r gwasanaeth digidol
•    Papur Rheoleiddio Ein Dyfodol ‘Newid rheoleiddio bwyd: yr hyn yr ydym wedi'i wneud, lle rydym ni'n mynd nesa’

Degfed rhifyn o gylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Amserlen Rheoleiddio Ein Dyfodol
 • Dechrau Busnes a Chofrestru Manylach
 • Sicrwydd Preifat wedi'i Reoleiddio
 • Adolygiad o'r gwaith ar gynnal Safonau Bwyd

Nawfed rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Pam ein bod ni wedi ymgymryd â'r rhaglen ddiwygio uchelgeisiol hon a beth fydd y manteision i ddefnyddwyr, hyder y cyhoedd, busnesau ac awdurdodau lleol
 • Strategaethau Arolygu Cenedlaethol: cynnydd hyd yma
 • Cofrestru manylach: y camau nesaf

Wythfed rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol 

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Penderfyniad y Bwrdd ar y cysyniad o archwilwyr rheoleiddio ardystiedig
 • Gweithrediadau maes a sicrwydd gweithrediadau
 • Adroddiad darganfod y gwasanaeth digidol
 • Adroddiad panel defnyddwyr y rhaglen

Seithfed rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Gweithgor Segmentu
 • Cyfarfod Olaf Panel Defnyddwyr Rheoleiddio Ein Dyfodol
 • Safonau Bwyd yn rhaglen Rheoleiddio Ein Dyfodol
 • Derbyniad Seneddol yr Asiantaeth Safonau Bwyd
 • Animeiddiad o'r Model Gweithredu Targed

Chweched rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Astudiaeth Dichonolrwydd Strategaeth Arolygu Genedlaethol ar gyfer Prif Awdurdodau
 • Gweithio tuag at ddatrysiad digidol ar gyfer Rheoleiddio Ein Dyfodol
 • Busnesau micro, bach a chanolig: Adroddiad mewnwelediad
 • Adroddiad ar y Digwyddiadau Ymgysylltu ag Awdurdodau Lleol
 • Prosiect Peilot Safon Fyd-eang Consortiwm Manwerthu Prydain ar gyfer Diogelwch Bwyd

Pumed rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Digwyddiadau ymgysylltu ag awdurdodau lleol
 • Model Gweithredu Targed diweddaraf
 • Trydydd cyfarfod y Panel Defnyddwyr
 • Cyfarwyddwr 'Rheoleiddio Ein Dyfodol' yn trafod ein cynlluniau ar gyfer dyfodol rheoleiddio bwyd
 • Cyfweliadau gyda'n Grwpiau Cynghori Arbenigol

Pedwerydd rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Rheoleiddio Ein Dyfodol: Trafodaeth Bwrdd yr ASB
 • Cyhoeddi gwaith ymchwil ar ddata archwilio
 • Ail gyfarfod grwpiau cynghori arbenigol
 • Y daith o'n blaenau
 • Blwyddyn yn ddiweddarach...

Trydydd rhifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Blaenoriaethau'r ASB am y tair blynedd nesaf
 • Digwyddiadau 'Hot House' mis Rhagfyr a mis Ionawr
 • Ymgysylltu â Busnesau Bwyd Bach a Chanolig
 • Cyfarfod cyntaf y Panel Defnyddwyr

Ail rifyn cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol: Podlediad

Croeso i bodlediad cyntaf Rheoleiddio ein Dyfodol. Mae'n ddiwedd y flwyddyn, ac yn amser da i ystyried lle rydym ni a beth rydym ni wedi'i gynllunio ar gyfer y flwyddyn newydd.

Rhifyn cyntaf cylchlythyr Rheoleiddio Ein Dyfodol 

Mae'r cylchlythyr hwn yn cynnwys eitemau ar:

 • Cynlluniau peilot Rheoleiddio Ein Dyfodol
 • Digwyddiadau 'Hot House'
 • Grwpiau Cynghori Arbenigol – ychwanegu gwerth drwy herio a deall mwy
 • Beth mae defnyddwyr a busnesau bach yn ei ddweud?