Neidio i’r prif gynnwys

Dr Norma Barry - Aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Amlinellu hanes proffesiynol a chymwysterau aelodau Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.
Diweddarwyd ddiwethaf

Arferai Norma fod yn Uwch-Was Sifil yn Llywodraeth Cymru. Mae hi bellach yn rhedeg ei chwmni ymgynghori ei hun, o'r enw InsideOut Organisational Solutions. 

Roedd ei phrofiad ym meysydd polisi a chyflenwi yn y Llywodraeth yn cynnwys y gadwyn fwyd o'r fferm i'r fforc. Yn ogystal â hynny, roedd Norma'n ymwneud â datblygiad strategol a marchnata'r sectorau cynhyrchu a phrosesu bwyd a diod, a chefnogi busnesau fferm i dyfu ac arallgyfeirio. Mae Norma hefyd wedi bod yn gweithio i ddiogelu iechyd y cyhoedd trwy ddatblygu polisïau i atal clefydau anifeiliaid a phlanhigion rhag lledaenu. 

Mae Norma yn aelod o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru ac mae'n cadeirio Cymdeithas Dai ym Mlaenau Gwent, yr awdurdod lleol mwyaf difreintiedig yng Nghymru.  Mae hi hefyd yn falch o fod yn Aelod o Dŵr Cymru. 

Mae gan Norma brofiad helaeth o lywodraeth ganolog a gwybodaeth wych am yr heriau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol sy'n wynebu Cymru, ynghyd â sgiliau cysylltiadau cyhoeddus effeithiol a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ag ystod eang o bobl.

Buddiannau personol

Ymgyngoriaethau a/neu gyflogaeth uniongyrchol

 • Perchennog cwmni ymgynghorol, InsideOut Organizational Solutions 

Gwaith am ffi

 • Dim

Cyfranddaliadau

 • InsideOut Organisational Solutions
 • Cyfarwyddwr y Cwmni Buddiannau Cymunedol, Cotyledon
 • Cyfarwyddwr Cwmni Rheoli Pontcanna 
 • Brewdog
 • Trwy fuddsoddiadau amrywiol mewn cronfeydd a reolir

Clybiau a sefydliadau

 • Clwb Iechyd Bannatynes
 • Virgin Active

Buddiannau personol eraill

 • Dim

Buddiannau nad ydynt yn rhai personol

Cymrodoriaethau

 • Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau

Cymorth anuniongyrchol

 • Dim

Ymddiriedolaethau

 • Aelod o 'Dŵr Cymru'
 • Cadeirydd Cymdeithas Tai Calon

Tir ac eiddo

 • Dim

Penodiadau cyhoeddus eraill

 • Aelod o Fwrdd Polisi Bwyd Llywodraeth Cymru

Buddiannau eraill nad ydynt yn rhai personol

 • Dim