Ein Bwrdd

Rydym ni'n adran o'r llywodraeth heb Weinidog sy'n cael ei llywodraethu gan Fwrdd, yn hytrach nag yn uniongyrchol gan Weinidogion. Mae'r Bwrdd yn sicrhau ein bod ni'n bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel bod pob penderfyniad neu gam gweithredu yn ystyried cyngor gwyddonol a buddiannau defnyddwyr.
Diweddarwyd ddiwethaf

 

Bydd cyfarfod nesaf y Bwrdd ar 21 Ionawr 2020 

Mae Heather Hancock yn cadeirio ein Bwrdd ac mae ganddo rhwng wyth a deuddeg aelod arall. Maen nhw'n gyfrifol am gyfeiriad strategol cyffredinol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Mae rheolaeth yr Asiantaeth o ddydd i ddydd yn cael ei ddirprwyo i swyddogion drwy'r Prif Weithredwr.

Mae'r Bwrdd yn cael ei benodi'n bennaf gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, gydag un aelod yn cael ei benodi gan Weinidog Iechyd Cymru, ac un gan Weinidog Iechyd Gogledd Iwerddon. Mae gwybodaeth am sut mae'r Bwrdd yn gweithio i'w gweld yn y dogfennau Cod Ymddygiad a Rheolau Sefydlog isod:

Aelodau

Dylid datgan yr holl fuddiannau personol neu fusnes a allai cael eu gweld eu bod yn dylanwadu ar eu barn. Mae diddordebau o'r fath yn cynnwys cymryd rhan yn y diwydiant amaeth, bwyd a diwydiannau cysylltiedig.

Cyfarfodydd y Bwrdd

Cyfarfodydd 2018
Dyddiad Math o gyfarfod Lleoliad
20 Mehefin 2018 Bwrdd a phwyllgor busnes Caerefrog
19 Medi 2018 Bwrdd a phwyllgor busnes Caerdydd
5 Rhagfyr 2018 Bwrdd a phwyllgor busnes Llundain
13 Mawrth 2019 Bwrdd a phwyllgor busnes Llundain
19 Mehefin 2019 Bwrdd a phwyllgor busnes I'w gadarnhau
18 Medi 2019 Bwrdd a phwyllgor busnes Belfast
4 Rhagfyr 2019 Bwrdd a phwyllgor busnes Llundain
Cyfarfodydd 2017  
6 Rhagfyr 2017 Cofnodion, papurau a fideo
20 Medi 2017 Cofnodion, papurau a fideo
21 Mehefin 2017 Cofnodion, papurau a fideo
15 Mawrth 2017 Cofnodion, papurau a fideo
Cyfarfodydd 2016
23 Tachwedd 2016 Cofnodion, papurau a fideo
21 Medi 2016 Cofnodion, papuaru a fideo
13 Gorffennaf 2016 Cofnodion, papurau a fideo
18 Mai 2016 Cofnodion, papurau a fideo
16 Mawrth 2016 Cofnodion, papurau a fideo
28 Ionawr 2016 Cofnodion, papurau a fideos

Treuliau'r Bwrdd

Ein Tîm Arweiniol

Cyfarfodydd y Bwrdd o 2013-172006-2013.