Neidio i’r prif gynnwys

Katie Pettifer, Cyfarwyddwr Strategaeth, Cyfreithiol, Cyfathrebu a Llywodraethu

Gwybodaeth am Brif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).
Diweddarwyd ddiwethaf
Katie Pettifer

Ymunodd Katie â’r ASB ym mis Gorffennaf Medi 2021. Cyn hynny, hi oedd y Cyfarwyddwr Polisi Cyhoeddus yn Ofcom, lle bu ganddi ran  fawr wrth lunio gwaith Ofcom ar faterion fel gwella cwmpas ffonau symudol a band llydan ar draws y DU, a gweithio gyda’r Llywodraeth ar reoleiddiadau newydd i ddiogelu pobl rhag cynnwys niweidiol ar-lein. Fe wnaeth hi hefyd noddi strategaeth cynhwysiant ac amrywiaeth Ofcom. Cyn hynny treuliodd ddau ddegawd yn y Gwasanaeth Sifil, a daliodd ystod o rolau yn yr Uwch Wasanaeth Sifil yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Swyddfa’r Cabinet, a Swyddfa Gogledd Iwerddon.