Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Maria Jennings, Cyfarwyddwr Gogledd Iwerddon a Datblygu'r Sefydliad

Gwybodaeth am Brif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Chwefror 2019
Maria Jennings

Cafodd Maria Jennings ei phenodi fel Cyfarwyddwr yr Asiantaeth yng Ngogledd Iwerddon ym mis Medi 2013.

Ers ymuno â thîm yr Asiantaeth yng Ngogledd Iwerddon yn 2001, mae hi wedi ymgymryd â sawl swydd yn yr Asiantaeth, ac wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu deddfwriaeth a pholisi mewn perthynas â diogelwch bwyd, safonau bwyd, rheoli bwyd wedi’i fewnforio a thwyll bwyd, yn ogystal â maeth ac iechyd deietegol.

Enillodd Radd Anrhydedd mewn Iechyd yr Amgylchedd o Brifysgol Ulster ym 1990 ac mae ganddi fwy nag ugain mlynedd o brofiad o weithio yn sector cyhoeddus Gogledd Iwerddon. Mae hyn yn cynnwys gwaith mewn nifer o gynghorau dosbarth yn gorfodi hylendid a safonau bwyd mewn amrywiaeth o safleoedd manwerthu, arlwyo a gweithgynhyrchu. Llwyddodd i gwblhau gradd Meistr mewn Iechyd yr Amgylchedd ym 1998.

Mae Maria yn Ymarferwr Iechyd yr Amgylchedd Siartredig ac yn aelod o’r Pwyllgor Cynghori ar Hyrwyddo Diogelwch Bwyd.