Neidio i’r prif gynnwys

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 10 Gorffennaf 2019

Penodol i Cymru
Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW
Diweddarwyd ddiwethaf

Agenda a Phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

09:00-09:15 (15 munud) Cyrraedd a lluniaeth

09:15-09:20 (5 munud) Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau
                                                
09:20-09:30 (10 munud) Cofnodion y cyfarfod agored diwethaf

09:30-09:45 (15 mins) Adroddiad y Cadeirydd

(Papur i'w ddilyn)

09:45-10:00 (15 munud) Adroddiad y Cyfarwyddwr Dros Dro

(Papur i'w ddilyn)

10:00-12:25 (145 munud) Safbwynt Cymru ar y Cynllun Strategol o 2020 ymlaen – Trafodaeth Agored                     

Meysydd i'w harchwilio:

  • 10:00-10:05 (5 munud) Cyflwyniad gan y Cadeirydd
  • 10:05-10:35 (30 munud) Cyflwyniad gan Dr Rhian Hayward, Prifysgol Aberystwyth – Tueddiadau mewn busnesau bwyd
  • 10:35-11:00 (25 munud) Cyflwyniad gan Alexa Pieris, Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir – Cynnydd mewn ceginau cartref ac eiddo heb drwydded ac effaith y rhain
  • 11:00-11:30 (30 munud) Cyflwyniad gan Dr Andrew Jones, Iechyd Cyhoeddus Cymru – Nifer yr achosion o salwch/patrymau clefydau a gludir gan fwyd a rhai sy'n dod i'r amlwg
  • 11:30-11:45 (15 munud) Cyflwyniad gan Dr Norma Barry a James Wilson, Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.
  • 11:45-12:10 (25 munud) Cyflwyniad gan Tim Render, Llywodraeth Cymru – Materion polisi bwyd o safbwynt Llywodraeth Cymru.  

12:10-12:25 (15 munud) Sylwadau rhanddeiliaid

12:25-12:30 (5 munud) Unrhyw fater arall

12:30 Diwedd y cyfarfod agored