Neidio i’r prif gynnwys

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 10 Ionawr 2019

Penodol i Cymru
Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW
Diweddarwyd ddiwethaf

Agenda a phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

10:00-10:15 (15 munud) Cyrraedd a lluniaeth

10:15-10:20 (5 munud) Cofnodion y cyfarfod agored diwethaf                                          

10:20-10:35 (15 munud) Adroddiad y Cadeirydd 

10:35-10:50 (15 munud) Adroddiad y Cyfarwyddwr Dros Dro

10:50-11:45 (55 munud) Alergenau – trafodaeth agored                    

Meysydd i'w harchwilio:

  • Beth yw'r patrwm ar gyfer alergeddau neu anoddefiadau bwyd yng Nghymru – a yw'n wahanol i rannau eraill o'r Deyrnas Unedig mewn ffyrdd amlwg? 
  • Beth yw pryderon defnyddwyr a rhanddeiliaid? 
  • Sylwadau pobl Cymru a siaradwyr Cymraeg am alergenau ar y cyfryngau cymdeithasu. 
  • Beth yw'r sefyllfa yng Nghymru o ran darparwyr bwyd 'rhydd rhag'?
  • A yw'n ymddangos bod y dull rheoleiddiol a fabwysiadwyd ym mhob sir yn 
  • gwneud gwahaniaeth i fuddiannau a diogelwch defnyddwyr sydd ag alergedd bwyd? 
  • Unrhyw agweddau perthnasol eraill? 

11.45 Diwedd y cyfarfod agored