Neidio i’r prif gynnwys

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 16 Ionawr 2020

Penodol i Cymru
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Llawr 11, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW
Diweddarwyd ddiwethaf

Agenda a Phapurau

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

09:00-09:15 (15 munud) Cyrraedd a lluniaeth

09:15-09:20 (5 munud) Cyflwyniadau/ Ymddiheuriadau/ Datganiadau
                                                
09:20-09:25 (5 munud) Cofnodion y cyfarfod agored diwethaf

09:25-09:40 (15 munud) Adroddiad y Cadeirydd 

09:40-09:55 (15 munud) Adroddiad y Cyfarwyddwr 

09:55-11:15 (80 munud) Y System Fwyd yng Nghymru (parhad)  – Trafodaeth Agored                 

Meysydd i'w harchwilio

09:55-10:00 (5 munud) Cyflwyniad gan y Cadeirydd

10:00-10:30 (30 munud) Cyflwyniad gan Dr Katherine Steele, Prifysgol Bangor 

10:30-10:45 (15 munud) Egwyl

10:45-11:15 (30 munud) Cyflwyniad gan Hugh Jones, WRAP Cymru

11:15-11:30 (15 munud) Sylwadau rhanddeiliaid

11:30-11:40 (10 munud) Unrhyw fater arall

11:45 Diwedd y cyfarfod agored