Neidio i’r prif gynnwys

Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 24 Hydref 2019

Penodol i Cymru
Gwesty St George, Y Promenâd, Llandudno, LL30 2LG.
Diweddarwyd ddiwethaf

Agenda a Phapurau 

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

09:00-09:15 (15 munud) Cyrraedd a lluniaeth

09:15-09:20 (5 munud) Cyflwyniadau, Ymddiheuriadau a Datganiadau
                                                
09:20-09:30 (10 munud) Cofnodion y cyfarfod agored diwethaf

09:30-09:45 (15 munud) Adroddiad y Cadeirydd

09:45-10:00 (15 munud) Adroddiad y Cyfarwyddwr

10:00-11:50 (110 munud) Y System Fwyd yng Nghymru – Trafodaeth Agored

Meysydd i'w harchwilio: 

  • 10:00-10:05 (5 munud) Cyflwyniad gan y Cadeirydd   
  • 10:05-10:50 (45 munud) Papur a chyflwyniad ar y system fwyd yng Nghymru gan Becky Gillespie a Michelle Patel, Asiantaeth Safonau Bwyd.
  • 10:50-11:05 (15 munud) Diweddariad ar fewnforion ac allforion yng Nghymru gan Alice Teague, Asiantaeth Safonau Bwyd
  • 11:05-11:00 (15 munud) Egwyl
  • 11:20-11:50 (30 munud) Cyflwyniad Canolfan Technoleg Bwyd gan Ann Marie Flinn

11:50-12:05 (15 munud) Sylwadau rhanddeiliaid

12:05-12:15 (10 munud) Unrhyw fater arall

12:15 Diwedd y cyfarfod agored