Neidio i’r prif gynnwys

Steve Wearne, Cyfarwyddwr Polisi

Gwybodaeth am Brif Weithredwr a chyfarwyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Diweddarwyd ddiwethaf
Cyfarwyddwr Materion Byd-eang yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Steve Wearne

Mae Steve Wearne wedi cael nifer o rolau Cyfarwyddwr yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Roedd yn Gyfarwyddwr yr ASB yng Nghymru rhwng 2007 a 2013 ac yna’n Gyfarwyddwr Polisi a Gwyddoniaeth. Daeth Steve yn Gyfarwyddwr Materion Byd-eang ym mis Medi 2019, rôl sy’n ymgorffori ei swydd bresennol fel Is-gadeirydd y Comisiwn Codex Alimentarius, y corff byd-eang sy’n gosod safonau diogelwch ac ansawdd bwyd.   

Hyfforddodd Steve fel gwyddonydd, gyda gradd mewn biocemeg a chyfnod ymchwil ôl-raddedig mewn bioleg moleciwlar. Ymunodd â’r Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ym 1990 ac ymgymryd â nifer o swyddi mewn gwyddor bwyd a datblygu polisi bwyd, cyn trosglwyddo i’r Asiantaeth pan gafodd ei lansio yn 2000. Ei swydd gyntaf yn yr Asiantaeth oedd Pennaeth y Swyddfa Breifat ac Ysgrifennydd Preifat i Gadeirydd cyntaf yr Asiantaeth, Syr John Krebs (yr Arglwydd Krebs erbyn hyn).