Neidio i’r prif gynnwys

Canllaw i’r Diwydiant Cig

Sut i fodloni'r gofynion a nodir yn Rheoliadau Hylendid Bwyd yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n cynnwys canllawiau ar gymeradwyo safleoedd a safonau parhaus.
Diweddarwyd ddiwethaf

Meysydd o fewn y Canllaw

 

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer gweithredwyr busnes bwyd y Deyrnas Unedig, ac maent yn mynd i’r afael â:

  • lladd a chigydda (dressing) rhywogaethau cig coch, dofednod, cwningod ac anifeiliaid hela wedi’u ffermio
  •  cigydda anifeiliaid hela gwyllt mewn sefydliadau trin helgig
  • torri cig coch, gwyn neu helgig
  • cynhyrchu cynhyrchion cig, briwgig (minced meat), paratoadau cig a chig wedi'i wahanu'n fecanyddol

Y Canllaw 

Datblygwyd y canllaw gan banel o arbenigwyr diwydiant, awdurdodau gorfodi a swyddogion yr asiantaeth. 

Mae'n nodi'r rhwymedigaethau cyfreithiol sy'n berthnasol i weithredwyr busnesau bwyd yn y sector cig. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar sut y gellir bodloni'r rhwymedigaethau hyn. 

Nid oes yn rhaid i weithredwyr ddilyn y cyngor yn y canllaw gan fod ffyrdd eraill o sicrhau cydymffurfiaeth â'r gyfraith.

Penodau’r Canllaw (Saesneg yn unig)

Y Llawlyfr o Reolaethau Swyddogol ar gyfer Cymru a Lloegr

Unwaith y bydd eich safle wedi'i gymeradwyo, bydd y Llawlyfr o Reolaethau Swyddogol yn fuddiol i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae'r Llawlyfr yn disgrifio tasgau, cyfrifoldebau a dyletswyddau ein staff sy'n cynnal rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy.

Os hoffech gopi o'r Llawlyfr o Reolaethau Swyddogol, anfonwch e-bost at ein Tîm Rheolaethau Swyddogol.