Cofrestru ac arolygu llaeth

Y ddeddfwriaeth sy'n nodi'r hyn yr ydym ni’n ei orfodi, yr hyn y mae arolygwyr yn ei oruchwylio a sut i wneud cais i gofrestru daliad cynhyrchu llaeth.
Diweddarwyd ddiwethaf

Cofrestru daliad cynhyrchu llaeth

Er mwyn gallu cynhyrchu llaeth a chynnyrch llaeth, bydd angen i chi gofrestru.

Arolygiadau hylendid llaeth

Mae ein arolygiadau hylendid llaeth yn sicrhau bod safon foddhaol o hylendid yn cael ei gynnal ar bob fferm laeth. Gwnawn hyn trwy arolygu safleoedd godro, offer, anifeiliaid sy'n cynhyrchu llaeth a gorfodi safonau boddhaol.

Mae'r arolygiadau yn helpu i warchod cyflenwad llaeth amrwd y wlad rhag cael ei halogi gan facteria a sylweddau eraill a all fod yn beryglus.

Pa mor aml y cynhelir arolygiadau 

Gall gwahanol fecanweithiau gweithredu ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon olygu bod ffermydd tebyg mewn gwahanol rannau o'r wlad yn ddarostyngedig i amlder arolygu gwahanol.

Gwneir gwiriadau ychwanegol ar ffermydd sy'n aelodau o'r cynllun Ffermwr Llaeth Safonol – cynllun sicrwydd Tractor Coch. Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, mae tua 12,000 o ddaliadau sy'n cael eu harchwilio bob 18 mis yn erbyn safonau'r Cynllun Fferm Llaeth Safonol.