Allforion

Allforio bwyd a bwyd anifeiliaid yn fasnachol i wledydd y tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Cynnwys perthnasol

Canllawiau ar gemegion, ffermio a bwyd anifeiliaid ar gyfer mewnforio ac allforio.