Neidio i’r prif gynnwys

Rheoleiddio gwin

Rydym ni'n gyfrifol am sicrhau y caiff rheoliadau gwin yr Undeb Ewropeaidd eu gorfodi yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
Diweddarwyd ddiwethaf

Sut ydym ni'n rheoleiddio eich gwinllan

Ein hamcanion

 • annog tyfwyr a masnachwyr i gydymffurfio â chyfreithiau gwin, drwy gynnig cyngor ac addysg
 • cynnal rhaglen o arolygiadau, gan ddefnyddio dadansoddi risg i gynnal gwasanaeth sydd wedi’i dargedu ac sy’n gost-effeithiol
 • nodi achosion sy’n mynd yn groes i’r gyfraith, a chasglu tystiolaeth ar gyfer camau cyfreithiol mewn achosion difrifol
 • gweithio â chyrff rheoleiddio eraill

Rydym ni’n bwriadu diogelu ansawdd, dilysrwydd a chywirdeb labelu cynhyrchion gwin. Mae ein gwaith gorfodi yn cynnwys masnachu a safleoedd o fewn y gadwyn gynhyrchu a chyflenwi, gan gynnwys:

 • ffatrïoedd potelu
 • warysau bondio
 • mewnforwyr
 • cyfanwerthwyr
 • gwinllannoedd

Rydym ni'n cynnal Cofrestr Gwinoedd y Deyrnas Unedig sy’n cofnodi:

 • yr ardal sy’n rhan o winllannoedd 
 • cynhaeaf blynyddol 
 • canlyniadau cynhyrchu gan dyfwyr a chynhyrchwyr

Mae’n rhaid i winoedd Enw Tarddiad Gwarchodedig a gwinoedd Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig sydd ag Enw Tarddiad Gwarchodedig gyflwyno ceisiadau i’r Comisiwn Ewropeaidd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eBacchus.

Manwerthwyr gwin, trwyddedu gwirodydd a gwin ffrwythau

Caiff rheoliadau gwin ar safleoedd manwerthu eu gorfodi gan yr awdurdodau lleol. I gael canllawiau, ewch i'r Adran Safonau Masnach. Os oes gennych ymholiadau am win sydd â ffrwythau heblaw am rawnwin, dylech gysylltu â’r Adran Safonau Masnach.

Mae awdurdodau lleol yn gweinyddu’r gofynion Trwyddedu Gwirodydd sydd yn dod o dan Drwyddedau Personol a Safleoedd. I gael rhagor o wybodaeth am fasnach a gwin, ewch at Gymdeithas Fasnach Gwin a Gwirodydd.

Rhagor o wybodaeth am fewnforio gwinchynhyrchu gwin yn y Deyrnas Unedig.