Neidio i’r prif gynnwys
Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Ailagor ac addasu eich busnes bwyd yn ystod COVID-19

Canllawiau ar ofynion hylendid a diogelwch bwyd i helpu busnesau bwyd i ailagor a gweithredu'n ddiogel yn ystod COVID-19.

Mae’r canllawiau hyn wedi’u datblygu ar gyfer busnesau sy'n dymuno gweithredu yn ystod y pandemig COVID-19. Mae canllawiau sector wedi'u cyhoeddi i helpu cyflogwyr, gweithwyr a'r hunan-gyflogedig i ddeall sut i weithio'n ddiogel yn y sector bwyd.

Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd â chanllawiau sector ar gyfer cadw pellter cymdeithasol yn y gweithle a'n cyngor cyffredinol ar gyfer busnesau bwyd.

Bydd y canllawiau hyn yn rhoi fframwaith ymarferol i chi feddwl am yr hyn sydd angen i chi ei wneud i barhau, i addasu neu i ailddechrau gweithrediadau yn ystod y pandemig COVID-19. Mae hyn yn cynnwys y prosesau a'r gofynion hylendid y mae'n rhaid i chi eu dilyn i ailagor eich busnes bwyd yn ddiogel.