Neidio i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos Yma i Helpu

Cyfres o astudiaethau achos busnesau bwyd bach ar sut maen nhw wedi addasu i weithredu yn ystod COVID-19.
Diweddarwyd ddiwethaf

Yn ystod y misoedd diwethaf, er mwyn parhau i weithredu yn ystod COVID-19, mae llawer o fusnesau bwyd sefydledig wedi arallgyfeirio i ddosbarthu bwyd, gwerthu bwyd tecawê neu werthu ar-lein. Mae cynnydd wedi bod hefyd yn nifer y bobl sy'n coginio o gartref ac yn gwerthu bwyd yn lleol neu ar-lein.

Fel rhan o'r ymgyrch Yma i Helpu, rydym ni wedi siarad â busnesau ledled y Deyrnas Unedig i ddarganfod yr ystod o heriau sy'n wynebu busnesau bwyd a'u hawgrymiadau ar sut i lwyddo.

Bydd yr astudiaethau achos hyn yn archwilio sut mae busnesau wedi ymateb i'r pandemig a byddant yn rhannu syniadau a straeon go iawn am sut i fod yn greadigol gyda'ch busnes a sut i ddiogelu eich cwsmeriaid yn ystod y 'normal newydd'.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd wrth i ni ychwanegu mwy o leisiau i'r gyfres Yma i Helpu.

Gair i gall

Tanysgrifiwch i flog yr Asiantaeth Safonau Bwyd i gael hysbysiadau pan fyddwn ni’n cyhoeddi astudiaethau achos Yma i Helpu.

Gwin Dylanwad – bar gwin gwledig yn cynnal sesiynau blasu gwin ar-lein a gwasanaeth dosbarthu i’r cartref

Cyfweliad â Dylan, perchennog Gwin Dylanwad, Dolgellau, ar brofiad y busnes o arallgyfeirio yn ystod COVID-19 gyda sesiynau blasu ar-lein, partneriaethau â bwytai lleol, gwasanaeth dosbarthu i'r cartref a marchnadoedd bwyd.

Gwin Dylanwad Wine - Here to help

Chris's Fish 'n' Chips – Siop 'Sgod a Sglods yn addasu i gynnig gwasanaeth dosbarthu

Cyfweliad gyda Strad, perchennog siop ’sgod a sglods Chris's Fish 'n' Chips ym mhentref Barwell, Swydd Gaerlŷr, ar sut mae COVID-19 wedi effeithio ar eu busnes bwyd a’r heriau a’r manteision a ddaeth yn sgil symud i fodel dosbarthu (delivery) bwyd a chysylltu â’r gymuned leol.

Here to Help - Chris's Fish n Chips

Ffermwr cregyn gleision yn Norfolk yn symud ei fusnes bwyd stryd symudol i ardd mewn pentref pysgota lleol fel y gall barhau i weithredu

Cyfweliad â Thomas, perchennog The Mussel Pod, Brancaster, Norfolk ar sut mae ei fusnes wedi addasu ei weithrediadau a'i brosesau cynaeafu cregyn gleision yn ystod COVID-19, a sut mae wedi paratoi ar gyfer y 6 mis nesaf.

Thumbnail

The Bakehouse - Troi caffi yn siop fara er mwyn gallu parhau â’r pobi

Cyfweliad â Rosea Poynter, perchennog The Bakehouse, Nottingham ar droi eu caffi yn siop fara yn ystod COVID-19 gan barhau'n dryw i'w brwdfrydedd dros fara.

The Bakehouse, Nottingham - Here to Help