Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Canllaw i’r diwydiant cig

Sut i fodloni'r gofynion a nodir gan gyfraith bwyd. Mae'n cynnwys canllawiau ar gymeradwyo safleoedd a safonau parhaus.

Last updated: 9 Rhagfyr 2021

Pwysig

Sylwch nad yw'r cyhoeddiad hwn yn cael ei ddiweddaru na'i gynnal ar hyn o bryd. Nid yw'n adlewyrchu newidiadau rheoliadol na pholisi ers 14 Rhagfyr 2019, fel gweithredu'r Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (OCR). Rhaid peidio â dibynnu arno fel datganiad awdurdodol o'r gyfraith neu'r arfer.

Gellir gweld fersiwn wedi'i archifo o'r Canllaw Diwydiant Cig trwy'r Archifau Cenedlaethol.
 

Meysydd o fewn y Canllaw

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer gweithredwyr busnes bwyd y Deyrnas Unedig, ac maent yn mynd i’r afael â:

  • lladd a chigydda (dressing) rhywogaethau cig coch, dofednod, cwningod ac anifeiliaid hela wedi’u ffermio
  •  cigydda anifeiliaid hela gwyllt mewn sefydliadau trin helgig
  • torri cig coch, gwyn neu helgig
  • cynhyrchu cynhyrchion cig, briwgig (minced meat), paratoadau cig a chig wedi'i wahanu'n fecanyddol

Y Canllaw 

Datblygwyd y canllaw gan banel o arbenigwyr diwydiant, awdurdodau gorfodi a swyddogion yr asiantaeth. 

Mae'n nodi'r rhwymedigaethau cyfreithiol sy'n berthnasol i weithredwyr busnesau bwyd yn y sector cig. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar sut y gellir bodloni'r rhwymedigaethau hyn. 

Nid oes yn rhaid i weithredwyr ddilyn y cyngor yn y canllaw gan fod ffyrdd eraill o sicrhau cydymffurfiaeth â'r gyfraith.

Penodau’r Canllaw 

Nid yw'r cyhoeddiad hwn yn cael ei ddiweddaru na'i gynnal ar hyn o bryd. Rhaid peidio â dibynnu arno fel datganiad awdurdodol o'r gyfraith neu'r arfer.

Gellir gweld fersiwn wedi'i archifo o benodau'r Canllaw Diwydiant Cig trwy'r Archifau Cenedlaethol.

Y Llawlyfr o Reolaethau Swyddogol

Unwaith y bydd eich safle wedi'i gymeradwyo, bydd y Llawlyfr o Reolaethau Swyddogol yn fuddiol i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae'r Llawlyfr yn disgrifio tasgau, cyfrifoldebau a dyletswyddau ein staff sy'n cynnal rheolaethau swyddogol mewn sefydliadau cymeradwy.

Y llawlyfr o reolaethau swyddogol