Dynodiadau porthladdoedd

Gwybodaeth i fewnforwyr.
Diweddarwyd ddiwethaf

Mannau Cyrraedd Dynodedig (DPE)

Rhaid i fewnforwyr hysbysu DPEs o leiaf un diwrnod gwaith cyn i'r llwyth (consignment) gyrraedd. 


Rhaid i chi gwblhau Rhan 1 y Ddogfen Mynediad Gyffredin sydd ar gael yn Atodiad II o Reoliad 669/2009. Bydd ffioedd am y costau a godir yn daladwy i'r awdurdod perthnasol.


Mae pob DPE yn ymdrin â gwahanol gynhyrchion.

Mannau Mewnforio Dynodedig (DPI)

Mae DPI yn unrhyw borthladd lle gellir mewnforio cynhyrchion sy'n cael eu rheoli gan Reoliad 884/2014.

 

Mannau Cyflwyno Cyntaf (FPI)

Rhaid i fewnforwyr hysbysu'r FPI o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i'r llwyth gyrraedd. 

DPEs, DPIs a FPIs yn Lloegr

Bryste – DP23

Bwyd anifeiliaid

Royal Portbury Dock
Port Heath Office Avonmouth Dock
Avonmouth
Bryste BS11 9DA
Ffôn: 0117 938 1171
port.health@bristol.gov.uk

Ffioedd/costau: cysylltwch trwy e-bost.

Porthladd Dover – DP02

DPI

White Cliffs Business Park, Dover, Caint CT16 3PQ
Ffôn: 01304 872216
Ffacs: 01304 872416
e-bost: porthealth@dover.gov.uk

Bwrdd Harbwr Dover – DP27

Bwyd, DPI ac FPI

Harbour House
Dover CT17 9BU
Ffôn: 01304 872216
E-bost: porthealth@dover.gov.uk
Ffioedd/costau: porthealth@dover.gov.uk

Maes Awyr Doncaster Sheffield Robin Hood – DP28

Cynhyrchion aer-sefydlog ac wedi'u hoeri – heb eu rhewi

Heyford House
First Avenue
Doncaster
DN9 3RH
Ffioedd/costau - DoncasterPortHealth@doncaster.gov.uk

Dwyrain Canolbarth Lloegr – DP26

Cynhyrchion aer-sefydlog – heb eu rhewi a DPI

Fiona West
Cyngor Dosbarth Gogledd Orllewin Caerlŷr
Swyddfeydd y Cyngor
Coalville
Swydd Gaerlŷr
LE67 3FJ
Ffôn: 01530 454559
Ffioedd/costau - ehealth@nwleicestershire.gov.uk

Felixstowe – DP03

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Bwyd

Awdurdod Iechyd Porthladd Arfordir Suffolk

Avocet House
Trinity Terminal
The Dock Felixstowe
Suffolk
IP11 8SH
Ffioedd - www.porthealth.eu/
port.health@scpha.gov.uk
01394 613 330

Bwyd anifeiliaid

Safonau Masnach Suffolk Endeavour House,
8 Russell Road
Ipswich
Suffolk
IP1 2BX
trading.standards@suffolk.gov.uk

Gatwick – DP04

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Bwyd

Is-adran Iechyd Porthladd Cyngor Bwrdeistref Crawley
Ystafell 122 – Timberham House 
World Cargo Centre
Maes Awyr Gatwick
Gorllewin Sussex 
RH6 0EY
Ffioedd – www.crawley.gov.uk
01293 438747
Ffacs: 01293 568281
imported.food@crawley.gov.uk

Ffioedd/costau: www.crawley.gov.uk

Bwyd anifeiliaid
Jo Walden
Gwasanaeth Safonau Masnach Gorllewin Sussex
Centenary House,
Durrington Lane
Worthing,
Gorllewin Sussex
BN13 2QB
01243 642124
jo.walden@westsussex.gov.uk

Harwich – DP05

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Bwyd
Awdurdod Iechyd Porthladd Tendring
Swyddfa'r Cyngor
Weeley, Essex CO16 9AJ
01255 686741
ajohnson@tendringdc.gov.uk

Ffioedd/costau: cysylltwch trwy e-bost:

Bwyd anifeiliaid
Cyngor Sir Essex
Safonau Masnach
2 Beaufort Road
Ystâd Ddiwydiannol Parc Dukes
Chelmsford, Essex CM2 6PS
Ffôn: 01245 341922
hayley.willis@essex.gov.uk

Heathrow – DP06

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Swyddfa Bwyd wedi'i Fewnforio
Bwrdeistref Hillingdon, Llundain
Llawr 1af, Adeilad 550
Shoreham Road East
Maes Awyr Llundain Heathrow
Hounslow, Middlesex TW6 3UA
Ffôn: 01895 558 180 


Ffacs: 020 8897 6389
heathrowbip@hillingdon.gov.uk neu imports@hillingdon.gov.uk

Ffioedd/costau: www.hillingdon.gov.uk

Hull a Goole – DP07

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Hull – Bwyd Anifeiliaid                                                                                                                             David Greenwood
Cyngor Dinas Kingston-upon-Hull
Gwasanaeth Safonau Masnach
33 Witham, Kingston upon Hull
HU9 1DB
Ffôn: 01482 615552

Hull – Bwyd 
Laurence Dettman
Awdurdod Iechyd Hull & Goole Port
257 Hessle Road
Kingston upon Hull 
HU3 4BE
ffôn: 01482 324776
e-bost: shipping@hullandgoolepha.gov.uk

Ffioedd/costau: cysylltwch â DPE trwy e-bost.

Goole – Bwyd anifeiliaid
Michael Chapman neu Daniel Padgham
Cyngor East Riding Swydd Efrog
Swyddfeydd y Cyngor
Church Street, Goole DN14 5BG
ffôn: 01482 396237 neu 01482 396239
e-bost: feeds@eastriding.gov.uk

Ffioedd/costau: gwybodaeth ar gael ar gais

Ipswich – DP08

DPI a FPI

Awdurdod Iechyd Port Ipswich, 4E Grafton House
15-17 Russell Road, Ipswich IP1 2DE
ffôn: 01394 614933
ffacs: 01394 673671
e-bost: port.health@suffolkcoastal.gov.uk

Lerpwl – DP09

Bwyd, DPI a FPI

Mersey PHA
Trident House
105 Derby Road
Lerpwl L20 8LZ
0151 233 2583
0151 233 2580
e-bost: port.health@liverpool.gov.uk

Ffioedd/costau: gwybodaeth ar gael ar gais

Llundain Tilbury – DP10

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Awdurdod Iechyd Porthladd Llundain
Prif Ffordd Approach Road
Doc Tilbury
Tilbury, Essex RM18 7JN
Ffôn: 01375 842663 

porthealth.tilbury@cityoflondon.gov.uk

Ffioedd/costau: www.cityoflondon.gov.uk

London Thamesport – DP11

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Awdurdod Iechyd Porthladd Llundain
Maritime House
Grain Road, Isle of Grain
Caint ME3 0HA
Ffôn: 01634 271740

porthealth.thamesport@cityoflondon.gov.uk

Ffioedd/costau: www.cityoflondon.gov.uk

Porth Llundain – DP25

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

The Manorway
Standford-le-Hope
Essex SS17 9PD
porthealth.thamesport@cityoflondon.gov.uk
Ffioedd/costau: www.cityoflondon.gov.uk

Maes awyr Manceinion – DP13

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Cyngor Dinas Manceinion
Adeilad 307, World Freight Terminal
Maes Awyr Manceinion M90 5QL
0161 234 neu 4873 09887
envhealth@manchester.gov.uk – ffoniwch i gadarnhau e-bost

Ffioedd/costau: cysylltwch â DPE trwy e-bost.

Porthladd Ellesmere Manceinion – DP16

DPI a FPI

Dutton House, 46 Church Street, Runcorn WA7 1LL
ffôn: 01928 572919
ffacs: 01928 581596
e-bost: porthealth@manchesterpha.org.uk

Portsmouth – DP20

Bwyd a bwyd anifeiliaid ac FPI

Awdurdod Iechyd Porthladd Port Talbot
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd
Swyddfeydd Dinesig, Sgwâr Guildhall
Portsmouth PO1 2PQ
02392 688653
public.protection@portsmouthcc.gov.uk
neu david.jones@portsmouthcc.gov.uk

Ffioedd/costau: cysylltwch â DPE trwy e-bost.

Southampton – DP17

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Bwyd 
Jo Hackwood
204-207 Dociau Gorllewinol
Southampton, Hampshire SO15 1DA
02380 226631
port.health@southampton.gov.uk

Ffioedd/costau: www.southampton.gov.uk

Bwyd Anifeiliaid
Christine Hill
Cyngor Dinas Southampton
Gwasanaeth Safonau Masnach, Canolfan Ddinesig
Southampton SO14 7LY
02380 834931
christine.hill@southampton.gov.uk neu trading.standards@southampton.gov.uk

Ffioedd/costau: www.southampton.gov.uk

Sheerness – DP12

Bwyd, DPI a FPI

Awdurdod Iechyd Porthladd Llundain
Swyddfa Iechyd y Porthladd
Jetty Road, Dociau Sheerness
Sheerness, Caint ME12 1RS
ffôn: 01795 664279
porthealth.sheerness@cityoflondon.gov.uk

Ffioedd/costau: www.cityoflondon.gov.uk

Stansted – DP21

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

Bwyd                                                                                                                                                        Cyngor Ardal Uttlesford
Swyddfeydd y Cyngor, London Road
Saffron Walden, Essex CB11 4ER
Ffôn: 01799 510510

Ffioedd/costau – environmentalhealth@uttlesford.gov.uk

Bwyd Anifeiliaid
Hayley Willis
Cyngor Sir Essex
Safonau Masnach
2 Beaufort Road
Ystâd Ddiwydiannol Parc Dukes

Chelmsford,
Essex CM2 6PS
01245 341922

Ffioedd/taliadau – hayley.willis@essex.gov.uk

Teesport – DP18

Bwyd a bwyd anifeiliaid, DPI a FPI

River Tees PHA
Belmont House
Rectory Lane
Guisborough TS14 7FD
01287 612406
port.health@redcar-cleveland.gov.uk

Ffioedd/costau: gwybodaeth ar gael ar gais

Tyne – DP22

Cynhyrchion aer-sefydlog – heb eu rhewi a FPI

Quadrant East – Llawr 1af
Silverlink North
Parc Busnes Cobalt
North Tyneside NE27 0BY NE33 5SP
Ffôn: 0191 643 2018

tyne.port.health@northtyneside.gov.uk

Ffioedd/costau: phil.bedford@portoftyne.co.uk

Grimsby a Immingham – DP19

Bwyd, DPI a FPI

Cyngor Gogledd Ddwyrain Lincolnshire
Swyddfa Iechyd y Porthladd
Fish Dock Road
Grimsby DN31 3NN
Ffôn: 01472 313131
Glenn.howard@nelincs.gov.uk
Ffioedd/costau: cysylltwch â DPE trwy e-bost.

DPE, DPIs a FPI yng Ngogledd Iwerddon

Belfast – DP01

Pob bwyd, DPI a FPI

Cyngor Dinas Belfast

5 Corry Place 
Ystâd Harbwr Belfast
Belfast
BT3 9HY

Ffioedd - www.belfastcity.gov.uk
porthealth@belfastcity.gov.uk
028 9035 1199

Cael y diweddariadau am gynhyrchion risg posibl

 

Mae'r ASB yn monitro rhybuddion gan bob aelod-wladwriaeth o dan y System Rhybuddio Cyflym ar gyfer Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (RASFF). Mae'r ASB yn defnyddio gwybodaeth (intelligence) i nodi unrhyw risgiau sy'n dod i'r amlwg i nodi pa fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n dod o anifail a allai beri 'risg uchel' ac y gellid ei gynnwys yn Rheoliad 669/2009.

Os yw'ch busnes yn dymuno cael ei gynnwys yn yr hysbysiad misol, e-bostiwch ni.

Gwneud cais am DPE ac FPI

Gwneud cais i fod yn DPE

Os yw gweithredydd porthladd yn dymuno gwneud cais am statws Pwynt Mynediad Dynodedig, llenwch y ffurflen gais a'i he-bostio atom ni.

Rhagor o wybodaeth fanwl am ba borthladdoedd sy'n derbyn bwydydd o wledydd penodol

Gwneud cais i fod yn FPI