Mewnforio halen neu ddewisiadau halen sodiwm isel

Canllawiau ar ychwanegion, labelu, pecynnu a hylendid wrth fewnforio cynhyrchion halen.
Diweddarwyd ddiwethaf

Gwybodaeth gyffredinol

 

Mae'n rhaid i halen, neu ddewisiadau halen sodiwm isel a gaiff eu mewnforio o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd (UE) fodloni'r un safonau a gweithdrefnau hylendid bwyd â bwyd a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig (DU) neu Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Fel arfer, nid oes angen tystysgrif iechyd arnoch chi i fewnforio halen.

Ychwanegion

I gael gwybodaeth am ychwanegion bwyd a ddefnyddir fel asiantau gwrth-galedu neu unrhyw ychwanegion bwyd eraill a ddefnyddir mewn halen neu ddewisiadau halen sodiwm isel, cysylltwch â Thîm Ychwanegion Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd. 

Labelu

Mae gwybodaeth gyffredinol am labelu bwyd ar gael ar wefan gov.uk.

I gael cyngor ar labelu cynhyrchion penodol, ewch ar GOV.UK i ddod o hyd i Adran Safonau Masnach neu Adran Iechyd yr Amgylchedd eich awdurdod lleol.

Deunydd pecynnu

Mae deunyddiau ac eitemau a ddaw i gysylltiad â bwyd, gan gynnwys y rhai a ddefnyddir i becynnu bwyd, yn destun i ddeddfwriaeth gyson a chynhwysfawr yr UE, sydd wedi'i gweithredu'n llawn yn y DU. Mae'r ddeddfwriaeth yn arbennig o drylwyr wrth reoli deunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir eu defnyddio ar gyfer bwyd. I gael gwybodaeth am ddiogelwch deunydd pecynnu, cysylltwch â'r Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd.

Hylendid bwyd

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol am hylendid bwyd, e-bostiwch y Tîm Polisi Hylendid Bwyd.

Plaladdwyr

I gael gwybodaeth am lefelau diogelwch plaladdwyr, edrychwch ar wefan pesticide.gov.uk am wybodaeth ar y lefel ar gyfer mewnforion.

Contaminants

Nodyn canllaw ar Reoliadau Halogion mewn Bwyd (Lloegr) 2013, sy'n darparu ar gyfer deddfu a gorfodi Rheoliadau'r Comisiwn sy'n gosod terfynau rheoleiddio ar gyfer halogion mewn bwyd (nitrad, mycotocsinau, metelau, deuocsinau 3-MCPD a hydrocarbonau aromatig polcyclic). Darllenwch ein canllaw busnes ar ddiogelwch cemegol.

Cymdeithas Halen

Gallwch chi gysylltu â'r Gymdeithas Halen i gael gwybodaeth am unrhyw safonau'r DU ar gyfer halen

Cyfyngiadau Mewnforio

Mewnforio bwyd a bwyd anifeiliaid o Japan

Mae mewnforio unrhyw fwyd a bwyd anifeiliaid sy'n deillio o Japan i'r UE yn destun amodau arbennig. Mae hyn yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf bŵer niwclear Fukushima Daiichi yn Japan ym mis Mawrth 2011. Bydd hyn yn golygu mai drwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig y gellir mewnforio'r cynhyrchion hyn i'r DU, lle byddant yn destun rheolaethau swyddogol.

Cysylltiadau Tîm

Tîm Ychwanegion Bwyd

foodadditives@food.gsi.gov.uk

Tîm Deunyddiau a ddaw i Gysylltiad â Bwyd

FoodContactMaterial@foodstandards.gsi.gov.uk

Tîm Polisi Hylendid Bwyd

foodhygiene.policy@food.gov.uk