Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru 8 Mawrth 2018

Prif Neuadd, Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2TR
Diweddarwyd ddiwethaf

9:15 – 09:25 Cofrestru a phaned 

09:25 – 09:30 Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau       

Paratoi ar gyfer eitemau i’w trafod gan y Bwrdd

09:30 - 10:00 Diweddariad ar Wyddoniaeth (Papur FSAW 18/11/04) 

10:00 - 10:20 Diweddariad gan Gadeirydd y Cyngor Gwyddoniaeth (Papur FSAW 18/11/05

10:20 - 11:00 Llaeth Yfed Amrwd (Papur FSAW 18/03/06)

11:10 - 11:40 Strategaeth Ryngwladol (Papur FSAW 18/03/07)

Materion y pwyllgor

11:40 – 11:45 Y cyfarfod agored diwethaf a materion sy'n codi (Papur FSAW 18/03/01)

11:45 – 11:55 Adroddiad gan y Cadeirydd (Papur FSAW 18/03/02)

11:55 – 12:05 Diweddariad gan y Cyfarwyddwr  (Papur FSAW 18/03/03)

12:05 – 12:15 Adborth gan Rwydweithiau'r Pwyllgor                                   

12:15 – 12:20 Sesiwn Holi ac Ateb Gyffredinol                                            

12:20 Unrhyw fater arall   

12:25 Diwedd y cyfarfod agored