Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Cofrestru busnes bwyd

Pan fyddwch chi'n dechrau busnes bwyd newydd, neu’n cymryd yr awenau mewn busnes sy’n bodoli eisoes, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'ch awdurdod lleol. Dylech wneud hyn o leiaf 28 diwrnod cyn i chi ddechrau masnachu.

Mae angen cofrestru ble bynnag y bo busnes yn gweithredu yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn cynnwys busnesau bwyd sy’n masnachu o safle sy’n ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid, o gartref, o safle symudol neu safle dros dro, fel stondin neu fan, neu drwy werthu ar-lein neu o bell. 

Mae cofrestru eich busnes bwyd yn rhad ac am ddim, ac ni ellir ei wrthod. Os ydych chi eisoes yn masnachu ond heb gofrestru eto, bydd angen i chi gofrestru cyn gynted â phosib, gan fod hwn yn ofyniad cyfreithiol.

Dylech chi gofrestru eich busnes bwyd ym mhorth cofrestru busnesau bwyd GOV.UK.

Gair i gall

Mae gennym ni ragor wybodaeth ar sut i gofrestru busnes bwyd, gan gynnwys pwy sydd angen cofrestru, cymryd yr awenau mewn busnes sy’n bodoli eisoes, a sut i ddiweddaru manylion eich busnes.
FSA Here to help - Home cook

Cefnogaeth i fusnesau bwyd newydd

Bydd rhaid i’r rheiny sy’n bwriadu dechrau busnes bwyd, neu newid gweithrediadau busnes, ystyried yn gyntaf nifer o gamau i sicrhau bod safonau hylendid a diogelwch bwyd yn cael eu bodloni.

Mae gennym ni ganllawiau i helpu busnesau bwyd trwy’r broses hon, gyda gwybodaeth am sut i wneud y canlynol:

Pwysig

Gellir dod o hyd i ragor o gynghorion ymarferol a gofynion cyfreithiol wrth sefydlu busnes bwyd newydd yn ein rhestr wirio ar gyfer busnesau bwyd newydd.