Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Mae digwyddiad bwyd (food incident) yn codi pan fo pryderon am fygythiadau (go iawn neu amheuon) i ddiogelwch bwyd neu fwyd anifeiliaid ac mae'n bosibl bod gofyn ymyrryd i ddiogelu buddiannau defnyddwyr.

Mae gofyniad cyfreithiol ar fusnesau i roi gwybod i'w hawdurdod lleol/awdurdod iechyd porthladd a'r Asiantaeth Safonau Bwyd os oes unrhyw reswm i gredu nad yw bwyd neu fwyd anifeiliaid yn cydymffurfio â'r gofynion diogelwch, a dylid eu tynnu neu eu galw'n ôl o'r farchnad ar unwaith.