Rhoi gwybod am broblem gyda chynnyrch bwyd

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Rhoi gwybod am broblem gyda chynnyrch bwyd

Cam 1 o 7

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd rydych chi wedi'i brynu.

Er enghraifft

  • darn estron wedi'i ganfod mewn bwyd
  • bwyd sy'n ymddangos fel ei fod wedi'i halogi â chemegion
  • gwybodaeth am alergenau ar goll neu yn anghywir
Rhowch enw a chyfeiriad y busnes yn y DU ble wnaethoch chi brynu'r bwyd a dewis o'r rhestr. Gallwch chi hefyd roi'r manylion i mewn eich hun.