Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Gwneud cais i awdurdodi cynnyrch wedi'i reoleiddio

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn gwneud cais i awdurdodi cynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae angen ei gymeradwyo cyn y gellir ei roi ar y farchnad ym Mhrydain Fawr.

Cyn i chi ddechrau


Darllenwch ein cyngor ar y broses awdurdodi, gan gynnwys pa fathau o gynhyrchion y mae angen eu cymeradwyo, a'r canllawiau ar y gofynion gwneud cais.

Os ydych chi’n gwneud cais i awdurdodi cynhyrchion CBD, gallwch chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ein Canllawiau CBD a'r canllawiau ar wneud cais am fwyd newydd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y broses neu'r gofynion, gallwch chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost at regulatedproducts@food.gov.uk

Ffurflen gais


Bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflen i gael e-bost gyda’ch rhif cais a dolen ddiogel lle gallwch chi lanlwytho'ch dogfennau ategol. Bydd gennych chi 7 diwrnod i gyflwyno'ch dogfennau cais cyn i'r ddolen ddod i ben. Caniatewch hyd at 30 munud i'r e-bost eich cyrraedd ac edrychwch ar eich ffolder sbam.
 

Manylion cyswllt

Nodwch fanylion cyswllt y prif bwynt cyswllt ar gyfer y cais hwn.

Manylion y cynnyrch

Dywedwch wrthym ni am y cynnyrch neu'r broses rydych chi'n ceisio ei hawdurdodi.

Gall hwn fod yn enw mewnol rydych chi’n ei ddefnyddio neu enw’r cynnyrch terfynol.

Dywedwch fwy wrthym ni am y cynnyrch neu’r broses rydych chi’n ceisio ei hawdurdodi.

You have 500 characters remaining.