Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg

Os oes gennych unrhyw bryderon neu wybodaeth yn ymwneud â thwyll neu droseddoldeb mewn cadwyni cyflenwi bwyd, neu os ydych yn dymuno chwythu’r chwiban ynghylch busnes bwyd yr ydych yn gweithio iddo, ffoniwch linell gymorth Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol ar 0207 276 8787 (9am i 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener) neu rhowch wybod drwy ein gwasanaeth ar-lein.

Gwneud cais i awdurdodi cynnyrch wedi'i reoleiddio

Rhoi gwybod am broblem gyda bwyd, rhoi adborth i ni neu ddod o hyd i'n manylion cyswllt.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn gwneud cais i awdurdodi cynnyrch bwyd neu fwyd anifeiliaid y mae angen ei gymeradwyo cyn y gellir ei roi ar y farchnad ym Mhrydain Fawr.

Cyn i chi ddechrau


Darllenwch ein cyngor ar y broses awdurdodi, gan gynnwys pa fathau o gynhyrchion y mae angen eu cymeradwyo, a'r canllawiau ar y gofynion gwneud cais.

Os ydych chi’n gwneud cais i awdurdodi cynhyrchion CBD, gallwch chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ein Canllawiau CBD a'r canllawiau ar wneud cais am fwyd newydd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y broses neu'r gofynion, gallwch chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost at regulatedproducts@food.gov.uk

Ffurflen gais


Bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflen i gael e-bost gyda’ch rhif cais a dolen ddiogel lle gallwch chi lanlwytho'ch dogfennau ategol. Bydd gennych chi 7 diwrnod i gyflwyno'ch dogfennau cais cyn i'r ddolen ddod i ben. Caniatewch hyd at 30 munud i'r e-bost eich cyrraedd ac edrychwch ar eich ffolder sbam.
 

Manylion cyswllt

Nodwch fanylion cyswllt y prif bwynt cyswllt ar gyfer y cais hwn.

Manylion y cynnyrch

Dywedwch wrthym ni am y cynnyrch neu'r broses rydych chi'n ceisio ei hawdurdodi.

Gall hwn fod yn enw mewnol rydych chi’n ei ddefnyddio neu enw’r cynnyrch terfynol.

Dywedwch fwy wrthym ni am y cynnyrch neu’r broses rydych chi’n ceisio ei hawdurdodi.

You have 500 characters remaining.