Neidio i’r prif gynnwys

Ail-lansio Gwefannau Pwyllgorau Cynghori Gwyddoniaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Heddiw, rydym ni’n ail-lansio gwefannau Pwyllgorau Cynghori Gwyddoniaeth yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB).

Mae gwefannau newydd wedi'u creu ar gyfer pwyllgorau cynghori gwyddonol annibynnol yr ASB er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i fod yn agored ac yn dryloyw am ein gwyddoniaeth.

Dyma’r pwyllgorau:

Yn ogystal â gwefannau'r chwe phwyllgor rydym ni hefyd wedi lansio hwb newydd ar gyfer y Pwyllgorau Cynghori

Mae'r gwefannau a'r hwb newydd yn gwbl hygyrch, yn cynnig gwell adnoddau chwilio ac yn caniatáu ar gyfer cyhoeddi dogfennau traws-bwyllgor sy'n cael eu hystyried gan yr pwyllgorau.

Mae’r Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol yn rhan hanfodol o’n proses dadansoddi risg i sicrhau y caiff y safonau uchel o ran diogelwch bwyd a diogelu defnyddwyr rydym ni'n eu mwynhau yn y Deyrnas Unedig eu cynnal. 

Cafodd rôl gwyddoniaeth a'r pwyllgorau yn y broses dadansoddi risg eu trafod yn adroddiad diweddaraf y Prif Gynghorydd Gwyddonol.
 

ASB yn Esbonio

Darllenwch ein blog i ddarganfod rhagor am y Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol, y gwaith maen nhw'n ei wneud nawr a sut y byddant yn rhan o'n proses dadansoddi risg ar ôl y Cyfnod Pontio.