Cyfarfod Agored Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Penodol i Cymru
Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnal ei gyfarfod agored nesaf yng Nghaerdydd ddydd Iau 29 Tachwedd 2018.
26 Tachwedd 2018

Mae pynciau trafod yn cynnwys:

  • Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (UE)
  • Rheoli Digwyddiad ar ôl Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd
  • Rheoleiddio Ein Dyfodol

Gallwch chi weld yr agenda a'r papurau wedi'u cyhoeddi yma.


Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb yn y pynciau hyn, neu yng ngwaith yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru yn gyffredinol, ddod i'r cyfarfod i fynegi barn ac i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb agored.

Manylion y lleoliad

Cynhelir y cyfarfod yn Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru, Ty Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW
 
Bydd modd cofrestru a chael paned o 09:15 cyn bod y cyfarfod yn dechrau’n brydlon am 09:25.

Archebu lle

I archebu lle, neu am ragor o wybodaeth, gallwch chi ffonio 029 2067 8999 neu e-bostio: WalesAdminTeam@food.gov.uk