Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Agored Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Penodol i Cymru
Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnal ei gyfarfod agored nesaf yng Nghaerdydd ddydd Iau 10 Ionawr 2019
4 Ionawr 2019

Bydd y pynciau i’w trafod yn cynnwys alergenau bwyd ac anoddefiad bwyd yng Nghymru.

Darllen manylion yr agenda a phapurau cyhoeddedig.

Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwaith yr Asiantaeth Safonau Bwyd i fod yn bresennol yn y cyfarfod hwn i rannu eu barn ac i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb agored.

Manylion y lleoliad

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Swyddfa Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW.

Bydd cofrestru a choffi ar gael o 10:00, a bydd y cyfarfod yn cychwyn yn brydlon am 10:15.

Cadw lle

I gadw lle, neu i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 029 2067 8999 neu anfonwch e-bost at: WalesAdminTeam@food.gov.uk.